1 czerwca 2017

Karta nr 53 – opinia kuratora w związku z dokonaniem zmiany wpisu w ewidencji szkół niepublicznych

Wydanie opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej w zw. z dokonaniem zmiany wpisu w ewidencji szkół niepublicznych.

Karta informacyjna nr 53