1 czerwca 2017

Karta nr 52 – dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Wydanie opinii w sprawie zmiany uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Karta informacyjna nr 52