1 czerwca 2017

Karta nr 50 – opinia kuratora oświaty w sprawie planu pracy

Opinia Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie planu pracy publicznej placówki doskonalenia nauczycieli.

Karta informacyjna