1 czerwca 2017

Karta nr 35 – wyznaczenie dyrektora w związku z awansem zawodowym nauczyciela zatrudnionego w różnych szkołach

Wyznaczenie dyrektora, który wykona czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w przypadku gdy nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, a w każdej z nich poniżej ½ etatu, ale łączny wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej ½ etatu.


Karta informacyjna  nr 35