1 czerwca 2017

Karta nr 3 – uznanie wykształcenia uzyskanego za granicą

Uznanie świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty.

Karta informacyjna nr 3