1 czerwca 2017

Karta nr 21 – porozumienie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora

Porozumienie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub zespołu.


Karta informacyjna nr 21