1 czerwca 2017

Karta nr 18 – 2017 r.

wydanie opinii w sprawie przekazania osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej prowadzenie szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów

Załączniki

Karta Nr 18 2017
Data: 2017-06-30, rozmiar: 30 KB