1 czerwca 2017

Karta nr 16 – zgodność planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jst – art. 32 ustawy – Prawo oświatowe

Wydanie opinii w sprawie zgodności planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z warunkami określonymi w art. 32 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).

Karta informacyjna nr 16