1 czerwca 2017

Karta nr 14 – założenie szkoły lub placówki publicznej

Wydanie opinii w sprawie założenia szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

Karta informacyjna nr 14