1 czerwca 2017

Karta nr 11 – zatwierdzenie programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zatwierdzenie przez Śląskiego Kuratora Oświaty programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.


Karta informacyjna nr 11