1 czerwca 2017

Karta nr 5 – wydawanie duplikatów

Wydawanie duplikatów:

  1. państwowych świadectw i dyplomów szkolnych,
  2. świadectw robotnika wykwalifikowanego i dyplomów mistrza

Karta Informacyjna nr 5