1 czerwca 2017

Karta nr 49 – zgłoszenie wycieczki zagranicznej

Zgłoszenie wycieczki zagranicznej przez dyrektora publicznego przedszkola, szkoły, placówki.


Karta informacyjna nr 49

Załącznik nr 1 – informacja o organizacji wycieczki za granicą

Załącznik nr 1a – informacja o organizacji wycieczki za granicą

Załącznik nr 2 – wzór karty wycieczki