1 czerwca 2017

Karta nr 46 – wskazanie zespołu wydającego orzeczenia i opinie

Wskazanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty poradni jako placówki,  w której działać będzie zespół wydający orzeczenia i opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.


Pobierz kartę