1 czerwca 2017

Karta nr 44 – przyznawanie honorowego patronatu

Zasady przyznawania honorowego patronatu Śląskiego Kuratora Oświaty / Dyrektora Wydziału Nadzoru Edukacji oraz Dyrektora Delegatury  Kuratorium Oświaty w Katowicach.