1 czerwca 2017

Karta nr 34 – odwołania od orzeczeń publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych

Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne publiczne poradnie specjalistyczne.

Pobierz kartę