1 czerwca 2017

Karta nr 32 – przyznanie akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne

Uzyskanie decyzji o przyznaniu akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Karta nr 32