1 czerwca 2017

Karta nr 20 – odwołanie ze stanowiska w trakcie roku szkolnego

Opinia Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie odwołania ze stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Karta informacyjna nr 20