1 kwietnia 2018

Wykaz skrótów stosowanych do oznaczenia komórek organizacyjnych

Wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Kuratorium Oświaty w Katowicach wraz z symboliką stosowaną do oznaczania spraw i celów organizacyjnych.


[Opracowano na podstawie Załącznika Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewodę Śląskiego dnia 4 lipca 2018 r.] – pobierz dokument