1 kwietnia 2018

Witamy Państwa na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach. W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, prowadzona jest strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w formie strony www. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością  naszej instytucji.


Jeśli poszukiwana przez Państwa informacja publiczna nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej,  mogą ją Państwo uzyskać indywidualnie. W tym celu należy zgłosić wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

drogą pocztową pod adres:

Kuratorium Oświaty w Katowicach
40-024 Katowice
ul. Powstańców 41a

lub pocztą elektroniczną:

e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl

za pośrednictwem  Elektronicznej Skrzynki Podawczej – adres  Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kuratorium Oświaty w Katowicach – /y77uu54yfi/skrytka. W celu przejścia na stronę EPUAP proszę kliknąć tutaj.

albo  osobiście w delegaturze  lub w  kancelarii Kuratorium pod w/w adresem, w pokoju 6.10.

Szczegóły dotyczące udostępniania informacji publicznej oraz pomoc w korzystaniu z BIP  znajdą Państwo w zakładce „Instrukcja korzystania z BIP”.


Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej