1 kwietnia 2018

Przyjmowanie skarg i wniosków


Godziny pracy Kuratorium:
(poniedziałek – piątek) od 7.30 do 15.30;
Dodatkowo we wtorek dyżur popołudniowy do godz.17.00:
– Katowice ul. Powstańców 41a (pok.6.10), tel. 32 606-30 35

 

 


WNOSZĄCY SKARGI I WNIOSKI PRZYJMOWANI SĄ PRZEZ:


Śląskiego Kuratora Oświaty
– w każdą środę tygodnia w godzinach od 10.00 do 14.00
/po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/

Wicekuratorów
– w każdy czwartek tygodnia w godzinach od 13.00 do 16.00
/po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/

Dyrektorów Wydziałów i Delegatur
– codziennie, w godzinach pracy urzędu

Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
st. wiz. Teresę Gratkę – pok. nr 5.05 tel. 32 606 30 31
– codziennie, w godzinach pracy urzędu

Pracowników Kuratorium Oświaty
pełniących dyżur popołudniowy, w każdy wtorek w godzinach od 15.30 do 17.00 – pok.6.10, tel. 32 606 30 35; 32 606 30 36

 


Pracowników rozpatrujących skargi i wnioski z zakresu objętego nadzorem pedagogicznym sprawowanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, zatrudnionych w:

Wydziale Nadzoru Edukacji:

st. wiz. Joannę Cesarz – Łężak – pok. nr 7.15, tel. 32 606 30 53
st. wiz. Danutę Jarosz – pok. nr 7.12, tel. 32 606 30 50
st. wiz. Jacka Zachłóda – pok. nr 7.07, tel. 32 606 30 47
– codziennie, w godzinach pracy urzędu

Delegaturze Kuratorium w Bielsku – Białej

st. wiz. Beatę Janczak – pok. nr 116 tel. 33 81 22 645 wew. 916
wiz. Agatę Franek – pok. nr 108 tel. 33 81 22 645 wew. 908
– codziennie, w godzinach pracy urzędu

Delegaturze Kuratorium w Bytomiu

st. wiz. Annę Urbańczyk – pok. nr 3 tel. 32 388 00 83
– codziennie, w godzinach pracy urzędu

Delegaturze Kuratorium w Częstochowie

wiz. Anitę Imiołek – pok. nr 317 tel. 34 37 82 317
wiz. Małgorzatę Gołębską – pok. nr 358 tel. 34 37 82 358
– codziennie, w godzinach pracy urzędu

Delegaturze Kuratorium w Gliwicach

st. wiz. Ewę Borys – pok. nr 8, tel. 32 231 90 11
st. wiz. Barbarę Romanowską-Kruszyńską – pok. nr 7, tel. 32 231 77 83
wiz. Arkadiusza Trzebuniaka – pok. nr 5, tel. 32 231 77 83
– codziennie, w godzinach pracy urzędu

Delegaturze Kuratorium w Rybniku

Z-cę Dyrektora Delegatury Grażynę Bagińską – Rojek – pok. nr 15, II piętro, tel. 32 42 23 802 wew. 27
st. wiz. Annę Bielicę – pok. nr 8, II piętro, tel. 32/ 42 23 802 wew. 32
– codziennie, w godzinach pracy urzędu

Delegaturze Kuratorium w Sosnowcu

st. wiz. Elżbietę Fudro – pok. nr 39, tel. 32 291-31-67
st. wiz. Iwonę Malewską-Drożdż – pok. nr 35, tel. 32 291-31-67
st. wiz. Irenę Wójcik-Wartak – pok. nr 30, tel. 32 263-23-73
– codziennie, w godzinach pracy urzędu

Pracowników Wydziału Jakości Edukacji:

st. wiz. Krystynę Szymczyk – pok. nr 5.08, tel. 32 606 30 19
st. wiz. Ewę Jakubiak-Więcław – pok. nr 5.01, tel. 32 606 30 14
st. wiz. Adama Pukocza – pok. nr 5.09, tel. 32 606 30 21
wiz. Ilonę Klimek – pok. nr 5.12, tel. 32 606 3051
– codziennie, w godzinach pracy urzędu

 


Pracownika Wydziału Organizacjno-Administracyjnego rozpatrującego skargi i wnioski z zakresu działania Wydziału:

Kierownika Oddziału Zarządzania Organizacją Jolantę Prasełek – pok. nr 6,11, tel. 32 606 30 39
– codziennie, w godzinach pracy urzędu

 


Pracowników Wydziału Finansów i Kadr rozpatrujących skargi i wnioski z zakresu działania Wydziału:

Kierownika Oddziału Kadr Urszulę Piszczek – pok. nr 6,09, tel. 32 606 30 34
gł. spec. Barbarę Romanowską – pok. nr 10.10, tel. 32 606 30 69
– codziennie, w godzinach pracy urzędu