1 kwietnia 2018

Książka teleadresowa


Pracownicy  Kuratorium Oświaty w Katowicach (nry telefonów, zadania):

☎  Wydział Jakości Edukacji

☎  Wydział Nadzoru Edukacji

☎  Wydział Organizacyjno-Administracyjny

☎  Wydział Finansów i Kadr

☎  Zespoły (Programów Europejskich, Kontroli Wewnętrznej, Radców Prawnych)

Samodzielne stanowiska (ds. obronnych, ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ds. koordynacji rozpatrywania skarg, wniosków i petycji)

Delegatura w Bielsku-Białej

☎  Delegatura w Bytomiu

☎  Delegatura w Częstochowie

☎  Delegatura w Gliwicach

☎  Delegatura w Rybniku

Delegatura w Sosnowcu