Kategoria: SIO – stare

13 września 2018

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

Zgodnie z komunikatem skierowanym do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz kierowników innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej, zamieszczonym na stronie Centrum Edukacji Informatycznej  – przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2018 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. […]

13 września 2018

Komunikat w sprawie importu danych

Jeżeli w dawnym Zespole Szkół istniała np. szkoła podstawowa i gimnazjum, a obecnie powstała szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi, to należy utworzyć nową placówkę – szkołę podstawową, zaznaczając, że posiada oddziały gimnazjalne. Aby dokonać importu danych z zespołu szkół, który ulega likwidacji, do nowo powstałej samodzielnej szkoły jako plik źródłowy wskazujemy plik zespołu szkół, a […]

4 września 2017

Dopisywanie oddziałów gimnazjalnych do szkół podstawowych i liceów – dot. starego SIO

Niniejsza instrukcja dotyczy tzw.  „starego” SIO na 10 i 30 września 2017 r. Jeżeli istnieje potrzeba dodania oddziałów gimnazjum w szkołach podstawowych lub liceach ogólnokształcących, ale nie wprowadzamy tych szkół od początku tylko importujemy dane z poprzedniego sprawozdania, możemy zrobić to później (po imporcie) w następujący sposób: Klikamy prawym klawiszem myszy na wyświetlaną na „drzewku” […]