Kategoria: SIO – stare

23 marca 2018

SIO – edycja 31 marca 2018

Uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2018 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Obowiązek przekazania danych w „starym SIO” wynika z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.). Program […]

28 grudnia 2017

Prośba o zweryfikowanie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, które będą wykorzystane do kalkulacji subwencji oświatowej na rok 2018

Poniżej zamieszczamy pismo MEN kierowane do JST w sprawie ostatecznej weryfikacji danych SIO w związku subwencją: Pismo MEN Objaśnienia źródeł danych do subwencji na 2018

20 grudnia 2017

Korekty tabel A6 i informacji o uczniach korzystających z internatów i burs

W tabeli A6  w obecnej edycji SIO nie powinno być wierszy dotyczących egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2011.205.1206, z późn. zm.) egzamin ten można było przeprowadzać do roku szkolnego 2016/2017 włącznie, stąd wydawało się, […]

27 listopada 2017

Pierwsza korekta danych SIO z 30 września 2017 r.

Zwracamy się z prośbą o sprawdzenie budzących wątpliwości danych, dotyczących: Liczby uczniów niebędących obywatelami polskim: w arkuszu [cudzoziemcy] zamieszczono szkoły i przedszkola, w których w tabeli DO1. Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola liczba uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi wykazanych w wierszu 4 jest większa od 5. Należy zweryfikować wartości z kolumny 44 – liczba […]

4 października 2017

Tabela DO1 – komunikat „Sprawdzenie wywołało błąd w programie”

W spisie na 30 września  przy sprawdzaniu tabeli DO1 pojawia się komunikat: „Sprawdzenie wywołało błąd w programie”. Błąd ten jest efektem zamiany wartości pól w wierszach 30 i 31 z liczb całkowitych na liczby z dwoma miejscami po przecinku. Został on już wyeliminowany w szkołach dla dzieci i młodzieży, nadal jednak generuje się w szkołach dla dorosłych. […]

6 września 2017

Import danych w starym SIO

Jeżeli w dawnym Zespole Szkół istniała np. szkoła podstawowa i gimnazjum, a obecnie powstała szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi, to należy utworzyć nową placówkę – szkołę podstawową, zaznaczając, że posiada oddziały gimnazjalne. Aby dokonać importu danych z zespołu szkół, który ulega likwidacji, do nowo powstałej samodzielnej szkoły jako plik źródłowy wskazujemy plik zespołu szkół, a […]

4 września 2017

Dopisywanie oddziałów gimnazjalnych do szkół podstawowych i liceów – dot. starego SIO

Niniejsza instrukcja dotyczy tzw.  „starego” SIO na 10 i 30 września 2017 r. Jeżeli istnieje potrzeba dodania oddziałów gimnazjum w szkołach podstawowych lub liceach ogólnokształcących, ale nie wprowadzamy tych szkół od początku tylko importujemy dane z poprzedniego sprawozdania, możemy zrobić to później (po imporcie) w następujący sposób: Klikamy prawym klawiszem myszy na wyświetlaną na „drzewku” […]