Kategoria: Sprawy nauczycieli

16 maja 2017

Kurs dla nauczycieli w ramach projektu unijnego MARINE MAMMALS

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry  w Helu zapraszają Państwa – nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na bezpłatny  2-dniowy kurs szkoleniowy w zakresie biologii i ekologii ssaków morskich „Ssaki morskie – nauka i edukacja”. Kurs organizowany jest w ramach projektu „Using marine mammals for making science education and science careers attractive for […]

22 kwietnia 2016

Informacja dotycząca zgłoszeń do tytułu honorowego profesora oświaty w 2016 r.

Działając na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017), uwzględniając dorobek zawodowy i szczególne osiągnięcia kandydatów, Śląski Kurator Oświaty złożył zgodnie z art. 9i ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty siedem […]