Kategoria: Sprawy nauczycieli

13 sierpnia 2020

Program Stypendia św. Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja od 10 lat prowadzi program Stypendia św. Mikołaja. To ogólnopolski program mający na celu wsparcie zdolnych, zaangażowanych uczniów z niezamożnych rodzin, którzy złożą wnioski do szkolnej komisji stypendialnej. Stypendystą programu mogą zostać: uczniowie, których szkoła należy do programu Stypendia św. Mikołaja uczniowie szkół podstawowych (od 5 klasy) oraz szkół ponadpodstawowych, uczniowie, których miesięczny […]

6 lipca 2020

Możliwość przeprowadzenia rozmów lub egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli w formie wideokonferencji

24 czerwca 2020 r. wszedł w życie art. 96a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.) Przepis ten stwarza możliwość przeprowadzenia rozmów lub egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli w formie wideokonferencji.

30 czerwca 2020

Prace uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie

W okresie od maja do czerwca br. uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie wykonali szereg prac podczas zdalnego nauczania. Dlatego tez pod koniec roku szkolnego 2019/2020 powstał pomysł aby zebrać i przedstawić ciekawe inicjatywy uczniów, które powstały pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych. Prace uczniów ZSB zostały zmieszczone na stronie internetowej szkoły: www.zsb-chorzów.pl oraz […]

26 czerwca 2020

„Polacy w Służbie Niepodległej – Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r.” – konkurs historyczny i artystyczny dla młodzieży.

Fundacja Służba Niepodległej zaprasza do udziału w konkursie historycznym i artystycznym dla młodzieży pod nazwą: „Polacy w Służbie Niepodległej. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920r.” Konkurs podzielony jest na dwa niezależne bloki: 1) blok historyczny – polegający na napisaniu eseju; 2) blok artystyczny – polegający na przygotowaniu pracy artystycznej. Każdy uczestnik wybiera tylko jeden blok, w którym bierze […]

5 czerwca 2020

Uczniowie zabrzańskiej Trójki aktywnie włączyli się w pomoc w czasie pandemii

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu od początku kwarantanny aktywnie włączyli się do walki z wirusem. Tegoroczny maturzysta zainicjował akcję #TrójkaAgainstCOVID19 . Wykorzystując szkolną drukarkę 3D, rozpoczął druk przyłbic dla pracowników medycznych. Uczniowie postanowili pomóc, szyjąc maseczki. Jednocześnie zorganizowali w internecie zbiórkę pieniędzy na zakup filamentu i materiałów. Uczniowie wykonali 290 przyłbic […]

29 maja 2020

Materiały dla nauczycieli do pracy zdalnej przygotowane przez „WOM” w Rybniku

Zespół nauczycieli konsultantów, nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli doradców metodycznych Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku zaprasza do korzystania z przygotowanych materiałów do pracy zdalnej już od etapu wychowania przedszkolnego, do zwiedzenia wirtualnych wystaw, nauki tańców z artystami Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, obejrzenia nagrania na 100 urodziny Jana Pawła II… Materiały […]

28 maja 2020

Konferencja Korczakowska – zaproszenie do udziału w e-konferencji 1 czerwca 2020 r.

Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka zaprasza do udziału online w Konferencji Korczakowskiej, która odbędzie się w poniedziałek 1 czerwca o godz. 11.00 na stronie Uczelni Korczaka na Facebooku: https://www.facebook.com/UczelniaKorczaka/?epa=SEARCH_BOX Program konferencj  

18 maja 2020

Kampania informacyjna dla dzieci i młodzieży – zagrożenia związane z koronawirusem SARS-Cov-2

Zespół Instytutu Matki i Dziecka, we współpracy z Fundacją Instytutu Matki i Dziecka, siecią badawczą HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) oraz siecią badawczą COSI (Childooh Obesity Survaillance Initiative), przygotowuje kampanię informacyjną dla dzieci i młodzieży na temat zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-Cov-2. Kampania była poprzedzona sondażem diagnostycznym prowadzonym drogą ankiety online wśród dzieci i […]

18 maja 2020

Rekrutacja do II edycji projektu – Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Politechnika Łódzka wraz z Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i Stowarzyszeniem I love math realizuje ogólnopolski projekt grantowy pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (CMI), współfinansowany ze środków EFRR w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

24 kwietnia 2020

Platforma edukacyjna on-line AKADEMIA STOP UDAROM

Akademia Stop Udarom w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem! uruchamia platformę edukacyjną on-line AKADEMIA STOP UDAROM – www.stopudarom.pl/akademia Oficjalna inauguracja platformy odbywa się  w formie on-line, za pośrednictwem materiału wideo z udziałem ekspertów – https://youtu.be/wCJgB2VT5HA   AKADEMIA STOP UDAROM to platforma, dzięki której nauczyciele w całej Polsce […]