Kategoria: Sprawy nauczycieli

17 sierpnia 2018

Muzeum Narodowe w Krakowie oferuje bezpłatne lekcje muzealne

Muzeum Narodowe w Krakowie, w jubileuszowym roku odzyskania niepodległości, oferuje aż 1918 bezpłatnych lekcji muzealnych we wszystkich swoich oddziałach. Zajęcia przygotowane są z myślą o uczniach wszystkich typów szkół. Wybrane zajęcia są  dostosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pełną ofertę tematów lekcji muzealnych i spacerów edukacyjnych na stronie: www.mnk.pl

17 sierpnia 2018

Konkurs na opracowanie koncepcji programów nauczania wraz ze scenariuszami lekcji/zajęć

Konkurs na opracowanie koncepcji programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/ lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej realizowany w projekcie pt.:„Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

2 lipca 2018

Szkolenia dla nauczycieli przedmiotów związanych z rachunkowością i podatkami

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza nauczycieli przedmiotów związanych z rachunkowością i podatkami na bezpłatne szkolenia, których celem jest przekazanie wiedzy podatkowo-skarbowej niezbędnej do przygotowania uczniów do udziału w Śląskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach jest organizowany w oparciu o współpracę doradców podatkowych z Krajową Administracją Skarbową. Laureaci konkursu maja […]

15 czerwca 2018

Przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, w związku z faktem, że od września 2018 roku obowiązywać będzie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” przygotował przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe […]