Kategoria: Sprawy nauczycieli

29 maja 2020

Materiały dla nauczycieli do pracy zdalnej przygotowane przez „WOM” w Rybniku

Zespół nauczycieli konsultantów, nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli doradców metodycznych Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku zaprasza do korzystania z przygotowanych materiałów do pracy zdalnej już od etapu wychowania przedszkolnego, do zwiedzenia wirtualnych wystaw, nauki tańców z artystami Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, obejrzenia nagrania na 100 urodziny Jana Pawła II… Materiały […]

28 maja 2020

Konferencja Korczakowska – zaproszenie do udziału w e-konferencji 1 czerwca 2020 r.

Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka zaprasza do udziału online w Konferencji Korczakowskiej, która odbędzie się w poniedziałek 1 czerwca o godz. 11.00 na stronie Uczelni Korczaka na Facebooku: https://www.facebook.com/UczelniaKorczaka/?epa=SEARCH_BOX Program konferencj  

26 maja 2020

„Park Śląski jak malowany” – konkurs plastyczny

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen Jerzego Ziętka w Chorzowie zaprasza do udziału w konkursie „Park Śląski jak malowany”. Zadaniem  uczestnika konkursu jest przygotowanie  pracy plastycznej związanej z tematyką Parku pod hasłem przewodnim „Park Śląski jak malowany”. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby organizatora konkursu (osobiście, listownie lub skan elektronicznie) – do pracy należy […]

25 maja 2020

„Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele” praca pod redakcją pod red. prof. Jacka Pyżalskiego

„Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele” praca pod redakcją pod red. prof. Jacka Pyżalskiego – rozważania o uwarunkowaniach społecznych, psychologiczno-pedagogicznych i organizacyjnych w czasie edukacji zdalnej. Publikacja jest bezpłatna i można ją pobrać na stronie: zdalnie.edu-akcja.pl

18 maja 2020

Kampania informacyjna dla dzieci i młodzieży – zagrożenia związane z koronawirusem SARS-Cov-2

Zespół Instytutu Matki i Dziecka, we współpracy z Fundacją Instytutu Matki i Dziecka, siecią badawczą HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) oraz siecią badawczą COSI (Childooh Obesity Survaillance Initiative), przygotowuje kampanię informacyjną dla dzieci i młodzieży na temat zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-Cov-2. Kampania była poprzedzona sondażem diagnostycznym prowadzonym drogą ankiety online wśród dzieci i […]

18 maja 2020

Rekrutacja do II edycji projektu – Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Politechnika Łódzka wraz z Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i Stowarzyszeniem I love math realizuje ogólnopolski projekt grantowy pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (CMI), współfinansowany ze środków EFRR w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

24 kwietnia 2020

Platforma edukacyjna on-line AKADEMIA STOP UDAROM

Akademia Stop Udarom w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem! uruchamia platformę edukacyjną on-line AKADEMIA STOP UDAROM – www.stopudarom.pl/akademia Oficjalna inauguracja platformy odbywa się  w formie on-line, za pośrednictwem materiału wideo z udziałem ekspertów – https://youtu.be/wCJgB2VT5HA   AKADEMIA STOP UDAROM to platforma, dzięki której nauczyciele w całej Polsce […]

21 kwietnia 2020

„Narodziny Solidarności – Sierpień 80”- konkurs dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego do udziału w konkursie „Narodziny Solidarności – Sierpień 80”. Zasady zgłaszania udziału w konkursie określa regulamin konkursu.  Prace konkursowe należy przesłać na adres: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała. Dodatkowe informacje można uzyskać […]

21 kwietnia 2020

Projekt Wiktoria 2020 poświęcony Bitwie Warszawskiej

17 kwietnia 2020 r. ruszył wyjątkowy cykl historyczny poświęcony Bitwie Warszawskiej. Przez najbliższe 7 miesięcy, co tydzień w piątek, na stronie niepodlegla.gov.pl  oraz na łamach prasy, publikowane będą materiały, które pokażą jak wyglądały kolejne tygodnie 1920 roku. Na zbiór, ilustrowany archiwalnymi zdjęciami, złożą się starannie dobrane fragmenty listów, wspomnień, oficjalnych not, odezw i wycinki z […]

8 kwietnia 2020

„Wielkanoc bez Granic Online”- spotkaj się z cudzoziemcami przez internet

Jest to kolejna wersja „Wielkanocy bez Granic”,  propagująca  ideę budowania relacji między Polakami a cudzoziemcami studiującymi lub pracującymi w Polsce, od kilku lat realizowana przez Instytut Myśli Schumana. Tym razem spotykamy się w internecie. Dobre, osobiste relacje z Polakami pomogą cudzoziemcom poznać naszą kulturę, tradycję i religię. Celem tych działań jest pomoc w procesie stopniowego […]