Kategoria: SIO – zmodernizowane

5 września 2017

Komunikat w sprawie „nowego” SIO

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy komunikat dotyczący etapowego uruchamiania kolejnych funkcjonalności zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, to jest nowego SIO, w roku szkolnym 2017/2018 oraz wykazywania uczniów/nauczycieli dotychczasowych gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych w nowym SIO. 1. Uruchamianie kolejnych funkcjonalności nowego SIO W związku z trwającymi pracami programistycznymi kolejne funkcjonalności nowego SIO będą wdrażane etapowo. Po uruchomieniu […]

22 lipca 2017

Rejestracja oraz likwidacja szkół w RSPO w związku z reformą oświaty

Centrum Informatyczne Edukacji MEN opublikowało na stronie cie.men.gov.pl / modernizacja SIO sposób dokonywania przekształceń (rejestracja oraz likwidacja) szkół w związku z reformą oświaty w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Wszystkich koniecznych zmian w RSPO należy dokonać na początku września br.

25 lipca 2017

Modernizacja SIO

Zespół SIO poinformował  o uruchomieniu w dniu 24 lipca br. aplikacji internetowej zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (sio.men.gov.pl), która posiada wiele usprawnień względem poprzedniej wersji. W nowej wersji aplikacji wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany: ⇒ możliwość pracy na wielu stanowiskach jednocześnie, ⇒ dostęp do aplikacji z komputerów posiadających dostęp do Internetu, ⇒ całkowita rezygnacja z panelu […]

24 maja 2017

Nowe SIO. Komunikat MEN w sprawie zasad wdrożenia reformy edukacji w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych

Pismo w sprawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949) regulujących wpływ zmian wprowadzonych reformą oświaty na rejestr REGON.