Kategoria: SIO – informacje

23 kwietnia 2020

SIO. Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

W roku 2020 rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23), może być zwiększona o 50 000 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej […]

7 kwietnia 2020

SIO – uzupełnienie danych zbiorczych w zakresie finansów

W związku ze stwierdzonymi brakami w wykazywaniu danych dotyczących wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. h ustawy, Zespół SIO prosi o pilne uzupełnienie danych w systemie informacji oświatowej tym zakresie.

3 kwietnia 2020

Tymczasowe przerwy w działaniu systemu SIO

W związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi systemu SIO, Centrum Informatyczne Edukacji MEN informuje, że w dniach od 03.04.2020 roku od godziny 16:00 do 06.04.2020 dogodziny 08:00, będą prowadzone prace konserwacyjne zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej. W związku z powyższym, w tym okresie mogą wystąpić tymczasowe przerwy w działaniu systemu SIO. Zespół SIO przeprasza za utrudnienia.   […]

26 marca 2020

Przygotowanie do próbnego egzaminu ósmoklasisty – informacja MEN i CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej. […]

26 marca 2020

Dotowanie niesamorządowych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych w okresie zawieszenia zajęć

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty ustalanie wysokości oraz przekazywanie z budżetów gmin i powiatów dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek powinno co do zasady odbywać się na dotychczasowych zasadach, zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Wyjątkiem są niektóre niepubliczne szkoły oraz placówki.