Kategoria: Wyprawka szkolna

22 sierpnia 2017

Wyprawka szkolna – korekta danych

Katowice, 21.08.2017 r. OA-LO.3146.2.4.2017 Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że zgodnie z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”, Wojewoda Śląski jest zobowiązany zgłosić do Ministerstwa Edukacji Narodowej – ostateczną liczbę dzieci uprawnionych do objęcia programem. W związku z powyższym w przypadku zmiany […]