Kategoria: Inne projekty edukacyjne

16 stycznia 2019

Zaproszenie na szkolenie nt. projektów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Katowicach

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenie nt. możliwości pozyskania środków w ramach projektów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które odbędzie się 6 lutego 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w godz. 10.00-13.00 W trakcie szkolenia przedstawiciel Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie zaprezentuje możliwości realizacji […]

7 stycznia 2019

Wspieranie trójstronnych spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją w roku 2019 w ramach projektów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Wspieranie trójstronnych spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją w roku 2019 w ramach projektów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

7 stycznia 2019

Od 2019 roku wyższe dotacje w projektach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Od 1 stycznia 2019 roku będą obowiązywały nowe – wyższe – stawki ryczałtowe Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Składając wniosek o dofinansowanie PNWM do projektów realizowanych w 2019 roku, należy obliczyć wysokość wnioskowanej dotacji według nowych stawek, które znajdą Państwo w „Plikach do pobrania”.