Kategoria: Inne projekty edukacyjne

11 października 2019

Warsztaty szkoleniowe „Partycypacja młodzieży w projektach wymiany polsko-niemieckiej”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza edukatorki i edukatorów, pedagogożki i pedagogów oraz nauczycielki i nauczycieli posiadających doświadczenie w organizacji międzynarodowych spotkań młodzieży do wzięcia udziału w seminarium „Partycypacja młodzieży w projektach wymiany polsko-niemieckiej”, które odbędzie się od 11 do 14 grudnia 2019 roku w CVJM Kaulsdorf w Berlinie.

11 października 2019

Indywidualna wymiana młodzieży #2amongmillions

W ramach pilotażowego programu #2amongmillions Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) dofinansowuje także indywidualne spotkania: młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów odwiedzin. Warunek: są pełnoletni, a wymiana, na której się poznali, odbyła się w ostatnich dwóch latach. Przyznanie dotacji odbywa się bez […]

11 października 2019

Program Fulbright Specialist

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór wniosków do programu Fulbright Specialist http://fulbright.edu.pl/specialist/ na goszczenie amerykańskich specjalistów w Polsce. Dziedziny naukowe objęte programem: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, […]

1 października 2019

Warsztaty dydaktyczne Mocne strony edukacji w polskich szkołach w kraju i za granicą organizowane w ramach projektu Szkoła 6.0

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach projektu Szkoła 6.0, współfinansowanego ze środków Senatu RP zaprasza do udziału w warsztatach dydaktycznych  Mocne strony edukacji w polskich szkołach w kraju i za granicą, które odbędą się 12 października w Toruniu w ramach II Kongresu Szkół z Polskim Językiem Nauczania (Toruń, 11-14.10.2019 r.).

27 września 2019

Zaproszenie dla nauczycieli szkół województwa śląskiego na konferencję nt. programu Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży i Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, organizowaną 16 października 2019 r.

Zaproszenie na konferencję nt. programów Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży i Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży Kuratorium Oświaty w Katowicach i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zapraszają dyrektorów szkół i placówek i nauczycieli na konferencję nt. programów Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży i Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, organizowaną 16 października br. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach […]

23 września 2019

Seminarium Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „parDIGIpate“

Seminarium Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „parDIGIpate“ Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) serdecznie zaprasza edukatorów i edukatorki, pedagogów i pedagożki oraz nauczycieli i nauczycielki zaangażowanych/e w polsko-niemiecką wymianę młodzieży do udziału w seminarium „parDIGIpate”, które odbędzie się od 5 do 7 grudnia 2019 roku w Berlinie.

23 września 2019

Zaproszenie na DNI OTWARTE, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w związku z nowym naborem do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w roku 2019

DNI OTWARTE Zespół Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zaprasza również na dni otwarte dotyczące nowego naboru do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w roku 2019. Załączniki przewodnik dla wnioskodawcow ii nabor Data: 2019-09-23, rozmiar: 760 KB zaproszenie ii nabor Data: 2019-09-23, rozmiar: 292 KB Pobierz wszystkie pliki

19 września 2019

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „I Know America 2020”

Szanowni Państwo, Fundacja Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych i Amerykańską Izbą Handlową zapraszają uczniów szkół średnich w wieku 14-19 lat do wzięcia udziału w konkursie „I Know America 2020”. To już 17. edycja naszego konkursu. Załączniki Plakat promocyjny Data: 2019-09-19, rozmiar: 2 MB