Kategoria: Inne projekty edukacyjne

16 sierpnia 2019

„Miejsca Pamięci w Turyngii – wyzwania w polsko-niemieckiej pracy edukacyjnej” – seminarium dla nauczycieli i multplikatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży

Fundacja Ettersberg – Miejsce Pamięci i Edukacji Andreasstraße we współpracy z Miejscem Pamięci Buchenwald i Europejskim Młodzieżowym Domem Spotkań w Weimarze zaprasza nauczycieli i multiplikatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży na seminarium „Miejsca Pamięci w Turyngii – wyzwania w polsko-niemieckiej pracy edukacyjnej”. Seminarium odbędzie się od 23 do 27 listopada 2019 roku w okolicach Weimaru. Miejsce Pamięci […]

8 sierpnia 2019

Program edukacyjny „Szkoła dialogu”

Fundacja Forum Dialogu po raz kolejny zaprasza do udziału w ogólnopolskim, bezpłatnym programie edukacyjnym Szkoła Dialogu. Celem programu Szkoła Dialogu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów z mniejszych i średnich miast, którzy samodzielne odkrywają i […]

8 sierpnia 2019

„Projekt z ZUS”, „Lekcje z ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie zaprasza do udziału w programach edukacyjnych „Projekt z ZUS” oraz „Lekcje z ZUS”, skierowanych do uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych. Celem programów jest podnoszenie świadomości Polaków na temat obowiązującego w kraju systemu ubezpieczeń społecznych. Istotność informacji jakie mamy do przekazania młodemu pokoleniu ściśle wiąże się z jego […]

31 lipca 2019

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Porządku Publicznego informuje, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Finlandia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2019 r.

28 czerwca 2019

„SpeedDating” – giełda partnerstw polsko-niemieckiej wymiany młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) serdecznie zaprasza do udziału w giełdzie partnerstw dla organizatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży „SpeedDating”, która odbędzie się od 17 do 20 listopada 2019 roku w Poczdamie. Giełda organizowana jest we współpracy z Niemiecką Radą Organizacji Młodzieżowych (Deutscher Bundesjugendring, DBJR).

27 czerwca 2019

Konkurs wniosków w programie Edukacja – współpraca z instytucjami w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie

Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja już otwarty Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 EUR. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja.