Kategoria: Inne projekty edukacyjne

30 lipca 2020

Seminarium dla nauczycieli „Pomiędzy emancypacją a wykluczeniem – praktyka nauczania o żydowskiej historii w miejscach pamięci i muzeach”

Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora we współpracy z Miejscem Pamięci i Edukacji Andreasstraße, Fundacją Klasyki w Weimarze oraz Europejskim Młodzieżowym Domem Spotkań w Weimarze zapraszają nauczycieli z Polski i Niemiec na seminarium „Pomiędzy emancypacją a wykluczeniem – praktyka nauczania o żydowskiej historii w miejscach pamięci i muzeach”. Seminarium odbędzie się od 13 do 17 […]

29 lipca 2020

Seminarium online: STEAM i zmiany klimatu z eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na seminarium STEAM i zmiany klimatu z eTwinning, które odbędzie się w dniach 17-21 sierpnia 2020 w godzinach 15:00-16:30. Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning. Skierowane jest do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych, którzy chcą poznać możliwości programu eTwinning ze szczególnym uwzględnieniem grup eTwinning […]

29 lipca 2020

Seminarium online Programowanie z eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na seminarium Programowanie z eTwinning, które odbędzie się w dniach 17-21 sierpnia 2020 w godzinach 12:00-13:30. Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning. Skierowane jest do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych, którzy chcą poznać możliwości programu eTwinning ze szczególnym uwzględnieniem grup eTwinning skupiających nauczycieli wokół […]

24 lipca 2020

Program Future Leaders Exchange FLEX 2021/22

Program FLEX, finansowany przez Departament Stanu USA umożliwia polskim uczniom naukę w amerykańskiej szkole średni   ej w roku szkolnym 2021/22. Po wnikliwym procesie selekcji, uczniowie szkół średnich z 21 państw spędzają rok wymiany uczęszczając do amerykańskiej szkoły średniej i mieszkając z rodzinami goszczącymi, będącymi wolontariuszami. Finansowany przez Departament Stanu USA, Future Leaders Exchange (FLEX) […]