Kategoria: Inne projekty edukacyjne

16 stycznia 2020

Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2020 otwarty!

Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2020 otwarty! Celem projektów Rady jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak i w relacjach współczesnych.

10 stycznia 2020

„Zachować pamięć” – program dotacyjny PNWM na wspólne projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

Projekty realizowane w tym obszarze stanowią ważny element pracy programowej PNWM. Dlatego PNWM oferuje specjalny program dotacyjny „Zachować pamięć”. Jego celem jest umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości. W trakcie spotkań realizowanych w ramach programu tych spotkań młodzież zajmuje się politycznym i społecznym […]

10 stycznia 2020

Eksperyment Wymiana 2020 w PNWM

Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M* w międzynarodowej wymianie młodzieży * Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka  Program Eksperyment Wymiana STE(A)M zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, zajmowali sie tematami z zakresu nauk ścisłych, inżynierii czy techniki. Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości i nauka poprzez dociekanie i […]

10 stycznia 2020

Zaproszenie na szkolenie nt. projektów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Katowicach

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenie nt. możliwości pozyskania środków w ramach projektów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które odbędzie się 4 lutego 2020 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w godz. 11.30-14.00 W trakcie szkolenia przedstawiciel Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie zaprezentuje możliwości realizacji projektów […]

31 grudnia 2019

Spotkanie informacyjne Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2020 w Warszawie.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2020, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 stycznia 2020 roku. UCZESTNICY Spotkanie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w bezpośrednią pracę z młodzieżą, zainteresowanych realizacją projektów w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Do udziału w spotkaniu zapraszamy maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej organizacji. […]

16 grudnia 2019

Konkurs wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży 2020

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Zapraszamy do składania wniosków. Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów […]