Kategoria: Inne projekty edukacyjne

11 grudnia 2019

Druga/Drugi tematem przewodnim 16. edycji FrankoFilm – Zielona Góra!

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać najpóźniej do 20 grudnia 2019 roku. Konkurs filmów krótkometrażowych w ramach FrankoFilm – Zielona Góra jest otwarty dla wszystkich. Należy zrealizować film krótkometrażowy o długości od 2 do 5 minut (od czołówki do napisów końcowych), zawierający poprawne i zrozumiałe dialogi w języku francuskim na temat „Druga/Drugi”. Wymagane są również napisy w […]

7 listopada 2019

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pn. „Dzieci uczą rodziców” trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020. Celem akcji jest wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji „Dzieci uczą […]

23 października 2019

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli z Polski, Niemiec i Rosji

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wspólnie z Fundacją Niemiecko-Rosyjska Wymiana Młodzieży oraz Niemieckim Towarzystwem Zagranicznym zapraszają nauczycieli z Polski, Niemiec i północno-zachodniej Rosji do udziału w seminarium kontaktowym dla partnerstw szkolnych, które odbędzie się od 29 marca do 1 kwietnia 2020 roku w Kaliningradzie (Rosja).

11 października 2019

Warsztaty szkoleniowe „Partycypacja młodzieży w projektach wymiany polsko-niemieckiej”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza edukatorki i edukatorów, pedagogożki i pedagogów oraz nauczycielki i nauczycieli posiadających doświadczenie w organizacji międzynarodowych spotkań młodzieży do wzięcia udziału w seminarium „Partycypacja młodzieży w projektach wymiany polsko-niemieckiej”, które odbędzie się od 11 do 14 grudnia 2019 roku w CVJM Kaulsdorf w Berlinie.

11 października 2019

Indywidualna wymiana młodzieży #2amongmillions

W ramach pilotażowego programu #2amongmillions Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) dofinansowuje także indywidualne spotkania: młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów odwiedzin. Warunek: są pełnoletni, a wymiana, na której się poznali, odbyła się w ostatnich dwóch latach. Przyznanie dotacji odbywa się bez […]