Kategoria: Inne projekty edukacyjne

12 czerwca 2018

SAT – Projekt edukacyjny ERASMUS+ „Od śrubki do satelity – dobre praktyki w nauczaniu fizyki…”

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego ERASMUS+ „Od śrubki do satelity – dobre praktyki w nauczaniu fizyki w gimnazjach oraz fizyki z elementami astronomii w szkołach ponadgimnazjalnych” (akronim: Projekt SAT), przygotowało materiały, które pomogą nauczycielom prowadzić interesujące i interdyscyplinarne lekcji fizyki. Projekt został zrealizowany wraz z partnerami: centrami edukacyjnymi Cité de l’espace z Tuluzy […]

25 maja 2018

„Lviv Calling” – polsko-niemiecko-ukraińskie forum dla animatorów wymiany młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza osoby pracujące z młodymi ludźmi w Polsce, Niemczech oraz na Ukrainie do udziału w forum „Lviv Calling”, które odbędzie się od 12 do 16 września 2018 roku we Lwowie. Od 2014 roku PNWM wspiera projekty wymiany młodzieży odbywające się również na Ukrainie, miedzy innymi dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych […]

14 maja 2018

Konkurs „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń” w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

  Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod […]

8 maja 2018

Szkolenie nt. projektów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenie nt. możliwości pozyskania środków w ramach projektów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które odbędzie się 4 czerwca 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w godz. 12.00-15.00.

13 kwietnia 2018

Otwarty konkurs ofert MEN „Międzynarodowa wymiana młodzieży”

Minister Edukacji Narodowej ogłosił  konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Międzynarodowa wymiana młodzieży. Ogłoszenie konkursu – regulamin konkursu oraz zasady przyznawania i rozliczania dotacji (plik pdf) odpowiedzi na pytania – 23.03 odpowiedzi na pytania – 26.03 odpowiedzi na pytania – 3.04  

13 kwietnia 2018

Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

26 marca 2018

Seminarium metodyczne Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Godność ludzka jest (nie)naruszalna – edukacja historyczno-obywatelska w miejscach pamięci”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz Miejsce Pamięci „Eutanazja” w Lüneburgu zapraszają nauczycieli z Polski i Niemiec do udziału w seminarium metodycznym z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej i pedagogiki miejsc pamięci, które odbędzie się od 28 listopada do 2 grudnia 2018 roku w Lüneburgu i Lohheide. Treści i metody Celem warsztatów jest przybliżenie Miejsca Pamięci „Eutanazja” w Lüneburgu […]

22 marca 2018

Projekt CEMS Chance

Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej organizuje kolejną edycję projektu CEMS Chance, którego adresatami są uczniowie klas III gimnazjów oraz I szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z małych miejscowości, domów dziecka oraz rodzin zastępczych.