Kategoria: Erasmus +

20 czerwca 2018

Wizyta studyjna „Study Visit for educational specialists – Proffesional and Leadership Development Training in a Finnish context”

Termin wydarzenia: 30.09-4.10.2018 Miejsce: Finlandia, Koli National Park (Joensuu) Termin zgłoszeń: 1 lipca 2018 roku Cel i tematyka: Celem wizyty jest przedstawienie edukacji ogólnokształcącej w Finlandii, szkolenia nauczycieli oraz informacji o tym, jak wygląda zarządzanie szkołą i jej rozwojem. Profil uczestnika: Wydarzenie skierowane jest do: dyrektorów szkół, zastępców dyrektorów szkół; liderów szkół; przedstawicieli uznanych instytucji […]

20 czerwca 2018

Seminarium „Participating and Learning Child”

Termin wydarzenia: 7-10.10.2018 Miejsce: Finlandia, Tampere Termin zgłoszeń: 1 lipca 2018 roku Cel i tematyka: Seminarium będzie okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji o wyzwaniach i poszukiwaniem dróg do zachęcania dzieci do włączania się i uczenia się każdego dnia. Celem jest nawiązanie kontaktu między uczestnikami z różnych krajów dla stworzenia wspólnych projektów, które będą mogły być […]

18 czerwca 2018

Seminarium „Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships”

w ramach programu Erasmus+ w dniach 29.08-1.09.2018 w Pradze. Termin wydarzenia: 29.08-1.09.2018 Miejsce: Czechy, Praga Termin zgłoszeń: 26 czerwca 2018 roku Cel i tematyka: Uczestnicy będą mogli poznać program Erasmus+, w szczególności Akcję 2 czyli Partnerstwa Strategiczne oraz platformę eTwinning i możliwości, jakie oferuje. Ponadto będą mogli nawiązać kontakt z nauczycielami z innych krajów w […]

7 maja 2018

Seminarium Erasmus+ dla sektora Kształcenia i Szkoleń Zawodowych „Enhancing Digital Competences in Education and Training” w Estonii

Termin wydarzenia: 19-22.09.2018 Miejsce: Estonia, Tallin Termin zgłoszeń: 16 maja 2018 r.   Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje   Cel i tematyka: Główną idea seminarium jest umożliwienie nawiązania partnerstw dla osób o podobnych zainteresowaniach w obszarze ICT i umiejętności cyfrowych dla realizacji nowych projektów strategicznych (KA2). Wydarzenie będzie także okazją do wymiany doświadczeń i odkrycia […]

10 kwietnia 2018

Szkolenie „Result Plus: The sound of projects” w ramach programu Erasmus+ edukacja szkolna w dniach 18-23.06.2018 w Bukareszcie

termin wydarzenia: 18-23.06.2018 miejsce: Rumunia, Bukareszt termin zgłoszeń: 22 kwietnia 2018 roku Tematyka i cele Główne zagadnienia: rola strategii DEOR (upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów) w osiąganiu celów projektu komunikacja i wyniki, wskaźniki i wpływ cele komunikacyjne DEOR: plan, metody, narzędzia i zasoby Oczekiwane rezultaty: uczestnicy będą umieli odróżniać elementy definiujące rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów […]

4 kwietnia 2018

Seminarium międzynarodowe w programie Erasmus+ VET: „Career Paths”

Termin wydarzenia: 19 – 21 czerwca 2018 r. Miejsce: Polska, Miedzeszyn k. Warszawy Termin zgłoszeń: 22 kwietnia 2018 r.   Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje   Tematyka i cele Seminarium będzie okazją do wymiany doświadczeń w obszarze wpływu projektów mobilnościowych na rozwój kompetencji, poprzez: wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z udziałem ekspertów; wymianę dobrych praktyk, narzędzi […]

30 marca 2018

Seminarium „Career Paths”

Seminarium „Career Paths” Termin wydarzenia: 19-21.06.2018 Miejsce: Polska, Miedzeszyn k. Warszawy Termin zgłoszeń: 22 kwietnia 2018 roku Tematyka i cele Seminarium będzie okazją do wymiany doświadczeń w obszarze wpływu projektów mobilnościowych na rozwój kompetencji, poprzez: wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z udziałem ekspertów; wymianę dobrych praktyk, narzędzi i metod; prezentację możliwości programu Erasmus+ dla rozwoju projektów […]

29 marca 2018

Erasmus+ edukacja szkolna – nabór na międzynarodową wizyte studyjną „Personalized intervention and counselling to integrate children with special educational needs”, organizowaną w dniach 21-25.05.2018 w Brasov w Rumunii – zgłoszenia do 2 kwietnia br.

Termin wydarzenia: 21-25.05.2018 Miejsce: Rumunia, Brasov Termin zgłoszeń: 2 kwietnia 2018 roku Tematyka i cele promocja współpracy pomiędzy specjalistami w obszarze edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami; dzielenie się doświadczeniami z zakresu zrealizowanych projektów, praktyk i strategii edukacyjnych; promocja wymiany doświadczeń z innymi europejskimi praktykami pracującymi z dziećmi ze specjalnymi potrzebami; promocja uczenia się od siebie […]