Kategoria: Erasmus +

7 listopada 2019

Zaproszenie na szkolenie nt. programu Erasmus+ Sektor Kształcenia i Szkoleń Zawodowych w Katowicach

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza dyrektorów, nauczycieli szkół technicznych, branżowych, centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz placówek kształcenia zawodowego na szkolenie nt. programu Erasmus+ Sektor Kształcenia i Szkoleń Zawodowych, które odbędzie się 4 grudnia 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  w Katowicach w godz. 9.30-15.30. Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników Fundacji Rozwoju Systemu […]

7 listopada 2019

Termin składania wniosków w programie Erasmus+ w konkursie 2020

Wszystkie przedstawione poniżej terminy składania wniosków zostały określone według czasu obowiązującego w Brukseli.   Działanie 1: Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą: 5 lutego 2020 r. o godz. 12:00 Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego: 5 lutego 2020 r. o godz. 12:00 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia […]

12 września 2019

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2019

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (ETUZ) zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczna (już czwarta) edycja ETUZ odbędzie się w dniach 14 – 18 października 2019 r.  Nie ma potrzeby czekać na 14 października! Już dziś mogą Państwo włączyć się w tę inicjatywę Komisji Europejskiej i pokazać Europie, dlaczego kształcenie i szkolenie zawodowe to dobry wybór!

23 sierpnia 2019

Europejski Korpus Solidarności

Komisja Europejska uruchomiła nowy program skierowany do organizacji i młodzieży. Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa.

26 lipca 2019

zaproszenie na seminarium kontaktowe „Creative arts as a path to inclusion”, organizowane w dniach 10-13.10.2019 w Düsseldorfie w Niemczech w ramach programu Erasmus+

Seminarium „Creative arts as a path to inclusion”( działania twórcze jako droga do integracji) w ramach programu Erasmus+, 10-13.10.2019, Düsseldorf, Niemcy