Kategoria: Erasmus +

14 lipca 2020

Zaproszenie na III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, 2 października 2020 roku

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce, ma przyjemność zaprosić Państwa na III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, który odbędzie się 2 października 2020 roku w formule online. Hasło tegorocznego spotkania brzmi: Erasmus + FRSE. Edukacja przyszłości + Przyszłość edukacji. Podczas Kongresu nastąpi podsumowanie rezultatów programów zarządzanych […]

8 lipca 2020

Seminarium – Permeability between different sectors as key factor for equity in Education – Grecja

Seminarium Erasmus+ dla sektorów: SE, VET, AE i HE: Permeability between different sectors as key factor for equity in Education, 22-24 października 2020 r., Grecja Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ w Europie mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju […]

6 lipca 2020

Komunikat Narodowej Agencji dot. stosowania nadzwyczajnych środków w Programie Erasmus+ w związku z epidemią COVID‐19 – wirtualne i mieszane mobilności

Mając na uwadze wyjątkowe okoliczności spowodowane wybuchem pandemii COVID‐19, program Erasmus+ kieruje  swoje  działania  w  stronę  większego  wykorzystania  potencjału  narzędzi  cyfrowych  w  celu  dalszego  oferowania  możliwości  edukacyjnych  osobom  uczącym  się  oraz  kadrze  edukacyjnej.  Aby  dopasować  możliwości  programu   do nowych potrzeb w sferze nauczania, szkoleń oraz w dziedzinie młodzieży oraz by lepiej odpowiadać na ograniczenia w […]

3 lipca 2020

Zaproszenie na IV bieg Erasmusa

15 PAŹDZIERNIKA 2020 WARSZAWA IV BIEG ERASMUSA WŁĄCZ CZWARTY E-BIEG ERASMUSA! Włącz czwarty e-Bieg Erasmusa! – to hasło tegorocznej edycji biegu, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. W roku 2020 nic nie jest jednak takie, jak było wcześniej, zmienił się również charakter imprezy. e-Bieg trwać będzie od […]

2 lipca 2020

Komunikat Narodowej Agencji dot. zwiększenia kwoty dofinansowania projektu Erasmus+ w związku z dodatkowymi kosztami spowodowanymi pandemią Covid-19

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie informuje, że beneficjenci, którzy ponieśli dodatkowe koszty, przekraczające wysokość przyznanego w umowie dofinansowania w ramach realizowanych projektów, spowodowane pandemią Covid‐19, mogą wnioskować do Narodowej Agencji o zwiększenie kwoty dofinansowania zatwierdzonych projektów.

26 maja 2020

Zaproszenie do składania wniosków – Programy i innowacje infrastrukturalne dla sportu masowego – EAC/S09/2020

Wnioski mogą składać następujące podmioty (lista nie jest wyczerpująca i podana jest wyłącznie, jako przykład): europejskie lub krajowe federacje sportowe; organizacje nienastawione na zysk (prywatne lub publiczne); organy publiczne (krajowe, regionalne lub lokalne); organizacje międzynarodowe lub europejskie; kluby sportowe. Maksymalna kwota pojedynczej dotacji wynosi 650 000 EUR. Wypełniony formularz należy złożyć przed dniem 1.07.2020 r. […]

20 maja 2020

Webinaria z Mobilnym Centrum Edukacyjnym

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zaprasza na webinaria, które odbędą się w dniach 26 i 27 maja 2020 r. 26 maja odbędzie się spotkanie online, które będzie poświęcone nowoczesnym narzędziom TIK, pomocnym w przygotowaniach do egzaminów pisemnych uczniów klas 8 oraz klas maturalnych. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane aplikacje oraz platformy, które ułatwiają przygotowanie się do […]

18 maja 2020

Zaproszenie do udziału w konkursie EDUinspirator 2020

Byłeś uczestnikiem projektów edukacyjnych w ramach programów unijnych? Zdobyłeś nowe kwalifikacje? Nadal zajmujesz się edukacją i wykorzystujesz zdobyte umiejętności by zachęcać innych do działania? To dla Ciebie jest nasz konkurs! Zgłoś się – możesz zdobyć tytuł EDUinspiratora. EDUinspirator to konkurs dla osób, które aktywnie angażują się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Szukamy osób, których działania […]

11 maja 2020

Webinarium FRSE: Skuteczne upowszechnianie, czyli jak w sposób efektywny pokazać rezultaty on–line

Możliwość wykorzystania cyfrowych zasobów wiedzy, w czasie kiedy większość z nas pracuje i uczy się zdalnie, coraz bardziej przybiera na znaczeniu. Wiele zastosowanych praktyk komunikacji i uczenia się pozostanie z nami na dłużej. Lepsze zrozumienie i wybór odpowiednich narzędzi do komunikowania on – line pozwoli na efektywne wykorzystanie rezultatów projektów. Może ułatwić realizację działań projektowych […]