Kategoria: e-Twinning

24 maja 2019

Konferencja nt. „Kompetencje przyszłości w projektach eTwinning”

Kuratorium Oświaty w Katowicach i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zapraszają Państwa dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli na konferencję nt. „Kompetencje przyszłości w projektach eTwinning”. Spotkanie odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 r. w godz. od 10:00 do 14:00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, przy ul. kard. Wyszyńskiego 7. Uczestnicy wydarzenia będą […]

24 maja 2019

Warsztaty eTwinning Future Classroom Lab Summer Academy w Brukseli

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli każdej specjalności, zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab Summer Academy,  organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Enhancing creativity and innovation in my classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

15 maja 2019

Entrepreneurship with eTwinning – seminarium dla nauczycieli szkół zawodowych

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe Entrepreneurship with eTwinning w dniach od 4 do 7 lipca 2019 r. w Warszawie. Spotkanie adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, pracujących w szkołach zawodowych. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty […]

30 kwietnia 2019

Międzynarodowe seminarium kontaktowe – eTwinning Contact Seminar for preschool teachers w Czechach

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli edukacji przedszkolnej na międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning Contact Seminar for preschool teachers, organizowane przez czeskie biuro eTwinning w dniach 5 – 8 czerwca 2019 r.  w okolicach Pragi.

17 kwietnia 2019

Warsztaty doskonalenia zawodowego eTwinning w Brukseli: Programming for the 21st century classrooms

Krajowe Biuro programu eTwinning zaprasza czynnych nauczycieli przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i informatyki, którzy chcieliby wprowadzić elementy programowania na swoich zajęciach, do udziału w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet.

12 kwietnia 2019

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning – Learning and respecting intercultural values w Armenii

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe „Learning and respecting intercultural values”, organizowane przez armeńskie biuro eTwinning w dniach od 16 do 19 maja 2019 r. w miejscowości Aghveran, w Armenii. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, mi ędzynarodowe projekty eTwinning. […]

21 marca 2019

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe „e-Bezpieczeństwo z eTwinning” w Częstochowie

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza na bezpłatne seminarium szkoleniowo-kontaktowe „e-Bezpieczeństwo z eTwinning”, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 5 – 6  kwietnia 2019 r. w Częstochowie. Seminarium adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele uczący na […]