Kategoria: e-Twinning

12 września 2019

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning w Niemczech – Acquiring intercultural competences with eTwinning at primary school level

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe – Acquiring intercultural competences with eTwinning at primary school level – organizowane przez niemieckie biuro eTwinning w dniach od 21 do 23 listopada 2019 r. w miejscowości Hannover, w Niemczech.

14 sierpnia 2019

Seminarium – Practical art and cartoons for beginners na Łotwie

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe – Practical art and cartoons for beginners, organizowane przez łotewskie biuro eTwinning w dniach od 25 do 28 września 2019 r. w miejscowości Sigulda, na Łotwie. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli początkujących w programie eTwinning, którzy są zainteresowani realizacją projektów eTwinning […]

21 marca 2019

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe „e-Bezpieczeństwo z eTwinning” w Częstochowie

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza na bezpłatne seminarium szkoleniowo-kontaktowe „e-Bezpieczeństwo z eTwinning”, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 5 – 6  kwietnia 2019 r. w Częstochowie. Seminarium adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele uczący na […]

17 października 2017

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning – Math&Science w Sopocie

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe z udziałem eTwinnerów z Estonii, Czech, Francji, Niemiec, Mołdawii, Serbii, Słowacji, Szwecji, Tunezji i Polski. Seminarium odbędzie się w terminie od 16 do 19 listopada 2017 r. w Sopocie.

12 października 2017

Seminarium kontaktowe eTwinning w języku hiszpańskim w Hiszpanii

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli, pracujących z uczniami dotychczasowych gimnazjów i klas gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu oraz szkół średnich, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning o tematyce „Dziedzictwo Kulturowe” na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez hiszpańskie biuro eTwinning w dniach od 9 do 11 listopada 2017 r. w Madrycie w Hiszpanii.