Kategoria: e-Twinning

17 stycznia 2019

Międzynarodowe webinarium kontaktowe eTwinning Polska-Łotwa-Estonia-Ukraina

Webinarium (seminarium online) to doskonały sposób na znalezienie partnera do projektu i rozpoczęcie przygody w programie. Uczestnicy webinarium, na podstawie swoich preferencji i pomysłów na projekt, zostaną dobrani w międzynarodowe grupy projektowe, zaplanują i zarejestrują partnerstwo eTwinning,

7 stycznia 2019

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe – „Aktywna tablica z eTwinning” w Katowicach

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza na seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Aktywna tablica z eTwinning”, organizowane pod  patronatem  Ministerstwa  Edukacji     Narodowej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 8 – 9 lutego 2019 r. w Katowicach. Seminarium adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkola do matury), którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach […]

3 stycznia 2019

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe Programowanie z eTwinning w Łodzi

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na seminarium szkoleniowo-kontaktowe Programowanie z eTwinning organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 16 – 17 stycznia 2019 r. w Łodzi. Seminarium skierowane jest do nauczycieli przedmiotów informatycznych, uczących w klasach 7-8 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na seminarium jest REJESTRACJA w programie eTwinning […]

28 września 2018

Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning 2019”

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning 2019. Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli i wszystkich typów szkół uprawnionych do udziału w programie (wiek uczniów od 3 do 19 lat). Celem konkursu jest wybranie i promocja najlepszych międzynarodowych […]

17 października 2017

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning – Math&Science w Sopocie

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe z udziałem eTwinnerów z Estonii, Czech, Francji, Niemiec, Mołdawii, Serbii, Słowacji, Szwecji, Tunezji i Polski. Seminarium odbędzie się w terminie od 16 do 19 listopada 2017 r. w Sopocie.

12 października 2017

Seminarium kontaktowe eTwinning w języku hiszpańskim w Hiszpanii

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli, pracujących z uczniami dotychczasowych gimnazjów i klas gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu oraz szkół średnich, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning o tematyce „Dziedzictwo Kulturowe” na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez hiszpańskie biuro eTwinning w dniach od 9 do 11 listopada 2017 r. w Madrycie w Hiszpanii.

13 września 2017

Tygodniowe kursy internetowe programu eTwinning

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zarejestrowanych                  w programie eTwinning na bezpłatne tygodniowe szkolenia internetowe, poświęcone narzędziom do komunikacji i tworzenia materiałów w projektach międzynarodowych oraz praktycznego użycia platformy Moodle i portalu eTwinning.             Szkolenia internetowe skierowane są do wszystkich nauczycieli, bez względu                        na przedmiot, jakiego nauczają w szkołach, zainteresowanych współpracą ze szkołami europejskimi i […]