Kategoria: Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty

14 listopada 2019

Terminy ogłoszenia wyników stopnia szkolnego WKP

Zgodnie z § 17 ust. 3 regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie śląskim w roku szkolnym 2019/2020 wyniki stopnia szkolnego przekazuje jego uczestnikom dyrektor szkoły nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni, licząc od następnego dnia po przeprowadzeniu konkursu.

Poniżej publikujemy terminy ogłoszenia wyników stopnia szkolnego:

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych z: Terminy ogłoszenia wyników stopnia szkolnego:
1 .Języka polskiego 14 listopada 2019 r.
2. Matematyki 18 listopada 2019 r.
3. Języka angielskiego 18 listopada 2019 r.
4. Historii 20 listopada 2019 r.
5. Geografii 20 listopada 2019 r.
6. Biologii 27 listopada 2019 r.
7. Chemii 27 listopada 2019 r.
8. Fizyki 26 listopada 2019 r.
9. Języka niemieckiego 29 listopada 2019 r.
10. Języka hiszpańskiego 3 grudnia 2019 r.
11. Języka francuskiego 3 grudnia 2019 r.
12. Języka rosyjskiego 5 grudnia 2019 r.