Kategoria: Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty

31 marca 2020

Komunikat w sprawie zaświadczeń dla laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/2020

Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty z 30 marca 2020 r.* zostały zamieszczone na platformie internetowej Konkursy przedmiotowe. Za pobranie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata z platformy internetowej Konkursy przedmiotowe odpowiada dyrektor szkoły, […]

31 marca 2020

Decyzja nr OA-OR.110.1.7.2020 Śląskiego Kuratora Oświaty z 30 marca 2020 roku zmieniająca decyzję OA-OR.110.1.26.2019 z 9 września 2019 roku w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/2020

13 marca 2020

Zasady wglądu do prac konkursowych po III stopniu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410) informujemy, że wglądy do prac konkursowych odbywają się w terminach zgodnych z dotychczasowymi ustaleniami. Istnieje możliwość dokonania wglądu online po uprzednim kontakcie […]

17 lutego 2020

Informacja o miejscach organizacji III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020

  Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku  szkolnym 2019/2020 Lp. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych z: Stopień wojewódzki 1 języka polskiego 26.02.2020 godz. 1100 2 matematyki 27.02.2020 godz. 1100 3 języka angielskiego 28.02.2020 godz. 1100 4 historii 2.03.2020 godz. 1100 5 geografii 4.03.2020 godz. 1100 6 biologii 5.03.2020 godz. 1100 7 chemii 6.03.2020 godz. […]