Kategoria: Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty

14 grudnia 2018

Miejsca przeprowadzania stopnia rejonowego WKP

Zgodnie z § 23 regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów w województwie śląskim w roku szkolnym 2018/2019 informujemy o miejscach przeprowadzania stopnia rejonowego konkursów. (więcej…)

20 listopada 2018

Terminy ogłoszenia wyników stopnia szkolnego WKP

Zgodnie z § 17 ust. 3 regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów w województwie śląskim w roku szkolnym 2018/2019 wyniki stopnia szkolnego przekazuje jego uczestnikom dyrektor szkoły nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni, licząc od następnego dnia po przeprowadzeniu konkursu. (więcej…)