Kategoria: Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty

24 kwietnia 2018

Harmonogram odbioru zaświadczeń dla finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych szkół podstawowych i dotychczasowych gimnzajów w roku szkolnym 2017/2018

Harmonogram odbioru zaświadczeń dla finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów.

20 marca 2018

Komunikat dotyczący organizacji Gal Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

Na uroczystość wręczenia zaświadczeń dla laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 serdecznie zapraszamy Dyrektora szkoły wraz z laureatami. Lp. Uczniowie ze szkół z terenu Delegatury/Wydziału Data/godzina Miejsce 1 Wydział Nadzoru Pedagogicznego miasta na prawach powiatu:  Katowice, Świętochłowice, Tychy powiat: bieruńsko-lędziński 5.04.2018 r. godz. 9:00 Pałac Młodzieży w Katowicach […]

26 lutego 2018

Wyniki III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z § 31 Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych listy wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego z przydzielonymi punktami oraz listy laureatów i finalistów zamieszczone zostaną na stronie internetowej właściwej placówki doskonalenia nauczycieli. Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego Konkursu nastąpi w terminie do 2 tygodni od daty przeprowadzenia Konkursu. Adresy stron internetowych z wynikami III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych […]

12 lutego 2018

Informacja o miejscach organizacji III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminów ww. Konkursów, informujemy, że etapy finałowe Konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przeprowadzane są:   dla uczniów z  terenu Wydziału/Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach dotyczy ośrodek doskonalenia nauczycieli odpowiedzialny za organizację konkursu na danym terenie miejsca organizacji Bielsko-Biała 17 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów […]

11 grudnia 2017

Miejsca organizacji etapu rejonowego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z § 23 Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, informujemy, że etapy rejonowe Konkursów dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów odbędą się równocześnie w wyznaczonych poniżej miejscach obejmujących szkoły podstawowe i dotychczasowe gimnazja znajdujące się na terenie działania odpowiednio wydziału/delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. Miejsca organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 – do pobrania   […]

11 października 2017

Harmonogram odbioru loginów, haseł i numerów identyfikacyjnych szkół do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Zgodnie z § 18 Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018, przekazujemy harmonogram odbioru loginów i haseł oraz numerów identyfikacyjnych szkół, niezbędnych do elektronicznego pobrania arkuszy konkursowych I etapu Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.