Kategoria: Olimpiady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2 października 2018

Olimpiada Wiedzy o Prawie

Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z siedzibą w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce zaprasza uczniów do udziału w jej XXI edycji. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (na podstawie wniosku wraz z uzasadnieniem skierowanym przez dyrektora szkoły macierzystej).

Celem przedsięwzięcia jest, między innymi, upowszechnianie wiedzy na temat praw oraz sposobów ich ochrony w powiązaniu ze znajomością historii najnowszej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin Olimpiady znajdują się na stronie internetowej: www.olimpiadaprawa.pl

1 października 2018

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z siedzibą w Warszawie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę w Polsce, kończących się egzaminem maturalnym do udziału w XXXII edycji Olimpiady Wiedzy ekonomicznej. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć uczniowie: szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę, klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę oraz branżowej szkoły I stopnia.

Olimpiada odbędzie się pod hasłem „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronie internetowej: https://owe.pte.pl/ oraz pod numerem tel. 22/ 551 54 18, e-mail: owe@pte.pl

1 października 2018

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu zaprasza uczniów technikum oraz liceum ogólnokształcącego do udziału w XXI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności.

Laureaci Olimpiady otrzymują preferencje przy przyjmowaniu na studia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.zsps.poznan.pl/ w zakładce Olimpiada.

18 września 2018

III Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Kierunek kształcenia – Nauki o Rodzinie) organizuje w roku szkolnym 2018/2019 III edycję Olimpiady Wiedzy o Rodzinie pod hasłem „Rodzina – tu wszystko się zaczyna”.

(więcej…)

14 września 2018

43. Olimpiada Artystyczna

Biuro Organizacyjne Olimpiady Artystycznej zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego trójstopniowego konkursu adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada Artystyczna to bardzo wzbogacające doświadczenie dla wszystkich jej uczestników, okazja do poszerzenia wiedzy i możliwość poznania wybitnych przedstawicieli świata nauki. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historię sztuki lub historię muzyki. Szczegóły dotyczące organizacji zamieszczone są na stronie: www.olimpiada-artystyczna.pl.

4 września 2018

XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu rozwoju kreatywności uczniów, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych gospodarce oraz prowadzi działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi.

(więcej…)

27 czerwca 2018

VIII edycja Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Komitet Główny olimpiady zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim interdyscyplinarnym konkursie Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku.
Tematem przewodnim VIII edycji OWoGŚ (2018-2019) jest „Odra. Przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe znaczenie rzeki”.

(więcej…)