Kategoria: Olimpiady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

29 października 2020

Ruszyły zapisy do V edycji Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w V edycji Olimpiady Statystycznej. Inicjatywa zachęca młodych ludzi do zgłębiania wiedzy w zakresie statystyki, ekonomii, administracji i handlu, do rozwijania myślenia analitycznego oraz umiejętności poszukiwania i weryfikacji informacji, ich analizy i interpretacji. Udział w Olimpiadzie Statystycznej […]

16 października 2020

XXVIII Olimpiada Informatyczna w roku szkolnym 2020/2021

Komitet Główny Olimpiady Informatycznej w Warszawie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji olimpiady. Celem olimpiady jest umożliwianie uczniom uzdolnionym informatycznie rozwijania ich talentów i pogłębiania wiedzy informatycznej. Uczestnicy olimpiady muszą wykazać się umiejętnościami analizowania problemów algorytmicznych, ich specyfikowania, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w języku programowania wysokiego poziomu, doboru stosownych struktur […]

12 października 2020

IV edycja Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zapraszają uczniów do wzięcia udziału w IV edycji Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz. Temat wiodący turnieju w roku szkolnym 2020/2021 to „Wariacje z mięsa królika” .   Turniej został zamieszczony w Wykazie olimpiad tematycznych (zawodowych) i turniejów […]

12 października 2020

XXII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Ekonomiczny wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XXII Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności. Olimpiada organizowana jest dla uczniów technikum, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących się w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz liceum ogólnokształcącego. Terminy etapów w roku szkolnym 2020/2021: I etap szkolny – 23.10.2020 II etap okręgowy […]

25 września 2020

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości to innowacyjna, ogólnopolska olimpiada interdyscyplinarna skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych,  organizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości . Interesująca tematyka zagadnień, forma ich przedstawienia oraz różnorodność zadań z pewnością zachęcą uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy.

24 września 2020

45. Olimpiada Artystyczna.

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji olimpiady. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historii sztuki lub historii muzyki. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki i uprawnia do licznych ulg w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia wyższe. Niezależnie od […]