Kategoria: Olimpiady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

1 października 2018

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z siedzibą w Warszawie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę w Polsce, kończących się egzaminem maturalnym do udziału w XXXII edycji Olimpiady Wiedzy ekonomicznej. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć uczniowie: szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę, klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę oraz branżowej szkoły I stopnia.

Olimpiada odbędzie się pod hasłem „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronie internetowej: https://owe.pte.pl/ oraz pod numerem tel. 22/ 551 54 18, e-mail: owe@pte.pl

14 września 2018

43. Olimpiada Artystyczna

Biuro Organizacyjne Olimpiady Artystycznej zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego trójstopniowego konkursu adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada Artystyczna to bardzo wzbogacające doświadczenie dla wszystkich jej uczestników, okazja do poszerzenia wiedzy i możliwość poznania wybitnych przedstawicieli świata nauki. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historię sztuki lub historię muzyki. Szczegóły dotyczące organizacji zamieszczone są na stronie: www.olimpiada-artystyczna.pl.

4 września 2018

XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu rozwoju kreatywności uczniów, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych gospodarce oraz prowadzi działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi.

(więcej…)