Kategoria: Olimpiady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

17 października 2019

XII Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Katowicach pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty organizuje  XII Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach, skierowany do uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych położonych na terenie województwa śląskiego. (więcej…)

11 października 2019

III Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zapraszają uczniów do wzięcia udziału w  III Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.

Turniej został objęty patronatem honorowym Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydent Miasta Zabrze i jest umieszczony w Wykazie olimpiad tematycznych i turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020

 

Tematyka, terminarz i regulamin na stronie internetowej w zakładce Turniej Kucharz www.zsspoz.zabrze.pl.

3 października 2019

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz informuje o organizacji XXV edycji Ogólnopolskiego Turnieju, która odbędzie się w dniach 20 – 22 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.

Podobnie jak w latach ubiegłych w województwie zostanie powołana jedna komisja. Szkoły lub inne organizacje zawodowe zainteresowane organizacją etapu wojewódzkiego, winny zgłosić wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju w terminie do 30 listopada 2019 r. i uzyskać zgodę na jego organizację dla danego województwa. Organizator etapu wojewódzkiego ponosi koszty organizacyjne.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w turniejach

2 października 2019

Czwarta Olimpiada Wiedzy o rodzinie organizowana przez Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli .

Olimpiada ma charakter drużynowy-2-osobowe zespoły.

  • Eliminacje szkolne 14.11.2019 r.- polegają na rozwiązaniu przez drużynę testu wielokrotnego wyboru;
  • Eliminacje okręgowe 20.02.2020 r.- drużyny przygotowują prezentację lub film na wybrany temat;
  • Eliminacje centralne 2.04.2020 r.- są 2-stopniowe:najpierw drużyny rozwiązują test wielokrotnego wyboru, w drugiej części 5 najlepszych drużyn uczestniczy w debacie : „Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?”

 

Informacje dla zainteresowanych uczniów i nauczycieli :  www.uwm.edu.pl/owor/

16 września 2019

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2019/2020 organizuje XXXIII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Gospodarka w erze czwartej rewolucji przemysłowej”. XXXIII edycja Olimpiady została objęta honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adama Glapińskiego.

(więcej…)