Kategoria: Olimpiady – szkoły ponadgimnazjalne

15 grudnia 2017

Konkurs „ O złoty indeks Politechniki Śląskiej”

Politechnika Śląska w Gliwicach, organizuje konkurs dla uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Ambitni maturzyści, uczestnicy konkursu, mogą starać się o przyjęcie na wybrane kierunki studiów stacjonarnych Politechniki Śląskiej bez postępowania kwalifikacyjnego. Uczestnicy Konkursu rywalizując w dyscyplinach: matematyka, chemia, informatyka i fizyka będą ubiegać się o nagrody: I stopnia – przyjęcie na wybrany kierunek studiów stacjonarnych (10 […]

21 listopada 2017

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

2 grudnia 2017 r. odbędzie się I etap VIII edycji Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową. Olimpiada skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i przebiega w trzech etapach. Dwa pierwsze etapy odbywać się będą drogą internetową, natomiast trzeci odbędzie się w Warszawie w kwietniu 2018 r.

9 listopada 2017

II edycja Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym organizują drugą edycję Olimpiady Statystycznej, której celem jest upowszechnienie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

28 września 2017

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, którą organizuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r., skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdują się w Informatorze o XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej […]

28 września 2017

Olimpiada Wiedzy o Prawie

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawie z siedzibą w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce zaprasza do udziału w jej XX edycji. Celem Olimpiady jest szerzenie wśród uczniów wiedzy z zakresu problematyki państwa, prawa, zasad i procedur demokratycznych oraz Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej: www.olimpiadaprawa.pl

15 września 2017

42. edycja Olimpiady Artystycznej

W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się 42. edycja Olimpiady Artystycznej. To ogólnopolski trójstopniowy konkurs adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji:  historii sztuki lub historii muzyki. Wszystkie informacje dotyczące 42. edycji Olimpiady Artystycznej umieszczone są na stronie: www.olimpiada-artystyczna.pl.