Kategoria: Olimpiady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

13 lutego 2019

Relacja z eliminacji wojewódzkich II Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

24 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych w Katowicach  odbyły się eliminacje wojewódzkie do finału Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz. W konkursie udział brało 12 uczniów z 8 szkół.

W skład jury wchodzili: przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach, przedstawiciel Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach –  Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczo-Mistrzowskiej w zawodzie kucharz, doświadczeni szefowie kuchni śląskich restauracji oraz wylosowani nauczyciele szkół biorących udział w turnieju.

Finał turnieju odbędzie się w dniach 11-14 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Spożywczych w Zabrzu.

Więcej informacji o turnieju na stronie internetowej organizatora eliminacji wojewódzkich:

http://zsgkatowice.edu.pl/turniej-na-najlepszego-ucznia-w-zawodzie-kucharz-2/

2 października 2018

Olimpiada Wiedzy o Prawie

Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z siedzibą w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce zaprasza uczniów do udziału w jej XXI edycji. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (na podstawie wniosku wraz z uzasadnieniem skierowanym przez dyrektora szkoły macierzystej).

Celem przedsięwzięcia jest, między innymi, upowszechnianie wiedzy na temat praw oraz sposobów ich ochrony w powiązaniu ze znajomością historii najnowszej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin Olimpiady znajdują się na stronie internetowej: www.olimpiadaprawa.pl

1 października 2018

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z siedzibą w Warszawie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę w Polsce, kończących się egzaminem maturalnym do udziału w XXXII edycji Olimpiady Wiedzy ekonomicznej. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć uczniowie: szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę, klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę oraz branżowej szkoły I stopnia.

Olimpiada odbędzie się pod hasłem „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronie internetowej: https://owe.pte.pl/ oraz pod numerem tel. 22/ 551 54 18, e-mail: owe@pte.pl

14 września 2018

43. Olimpiada Artystyczna

Biuro Organizacyjne Olimpiady Artystycznej zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego trójstopniowego konkursu adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada Artystyczna to bardzo wzbogacające doświadczenie dla wszystkich jej uczestników, okazja do poszerzenia wiedzy i możliwość poznania wybitnych przedstawicieli świata nauki. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historię sztuki lub historię muzyki. Szczegóły dotyczące organizacji zamieszczone są na stronie: www.olimpiada-artystyczna.pl.

4 września 2018

XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu rozwoju kreatywności uczniów, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych gospodarce oraz prowadzi działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi.

(więcej…)

27 czerwca 2018

VIII edycja Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Komitet Główny olimpiady zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim interdyscyplinarnym konkursie Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku.
Tematem przewodnim VIII edycji OWoGŚ (2018-2019) jest „Odra. Przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe znaczenie rzeki”.

(więcej…)