Kategoria: Inne konkursy i turnieje

20 czerwca 2018

Ogólnopolski Konkurs Poezji „Zainspirowani Dobrem”

„Zainspirowani Dobrem”, organizowany przez Fundację Impuls Rozwoju z okazji Roku Ireny Sendlerowej, to poetycki ogólnopolski konkurs dla każdego, komu bliska jest refleksja nad sensem dobroci, empatii, wrażliwości i problemów społecznych. Chcielibyśmy skłonić Państwa do zastanowienia się nad tym, czy warto kierować się słowami Ireny Sendlerowej: “Każdemu, kto tonie należy podać rękę” ? A może we współczesnym […]

21 maja 2018

„Festiwal zawodów”

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza uczniów gimnazjów i szkół podstawowych na „Festiwal  zawodów”, który odbędzie się 7 czerwca 2018 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. Festiwal to wspólne przedsięwzięcie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach […]

19 maja 2018

Ogólnopolski Konkurs Literacki o Nagrodę „Giętkiego Pióra”

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, zajmujące się wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Nagrodę „Giętkiego Pióra”. Konkurs jest realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Edukacja Kulturalna”.

18 maja 2018

V Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr pod hasłem „Odsłony wolności – 100 lat niepodległości Polski”

Po raz piąty Telewizja Polska S.A. zaprasza do udziału w Internetowym Przeglądzie Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr 2018 pod hasłem „Odsłony wolności – 100 lat niepodległości Polski” Tegoroczna, wyjątkowa edycja przypadająca w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości odbywa się pod hasłem „Odsłony wolności – 100 lat niepodległości Polski”. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać spektakle oparte o […]

15 maja 2018

Śląski przegląd zawodów – 2018

Komisja konkursowa pierwszego etapu konkursu „Śląski przegląd zawodów – 2018”, na posiedzeniu w dniu 11 maja 2018 r. dokonała oceny prac i wyłoniła następujące szkoły do finału w poszczególnych kategoriach Konkursu (finał odbędzie się 7 czerwca 2018 r. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie).     Kategoria konkursu: Festiwal mody i urody     Lp. Nazwa […]

14 maja 2018

Konkurs „W tej szkole chciałbym się uczyć”

Konkurs „W tej szkole chciałbym się uczyć” Szanowni Państwo Dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele-doradcy zawodowi szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów lub szkół, w skład których wchodzą oddziały dotychczasowego gimnazjum z województwa śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza uczniów klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III dotychczasowych gimnazjów z województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie „W tej szkole chciałbym […]

27 kwietnia 2018

Konkurs plastyczny pt. „Bezpieczna Szychta” dla uczniów kształconych w zawodach górniczych – organizowany przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do udziału w Konkursie plastycznym Bezpieczna Szychta dotyczącym przemysłu wydobywczego, w tym górnictwa węglowego.

26 kwietnia 2018

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich     Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że Centrum Doradztwa i Informacji  dla Romów w Polsce ogłasza „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, realizowany w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano stypendia                         i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji […]