Kategoria: Inne konkursy i turnieje

8 stycznia 2021

XXI Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński –Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem „SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI”, 

Organizatorem przedsięwzięcia skierowanego do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych jest Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach: literackiej (komiks, wiersz) – w oparciu o „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”, plastycznej – ilustracja haseł zawartych w „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”, gra edukacyjna – życie […]

8 stycznia 2021

II edycja konkursu edukacyjnego „Cosmic Challenge”.

Fundacja „SpaceShip” we współpracy z ośrodkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej – European Space Security and Education Centre zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskiego konkursie dotyczącym kosmosu. Celami konkursu to: promocja edukacji w zakresie STEM, integracja wiedzy nt. kosmosu z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, rozwój kreatywności i innowacyjności wśród młodzieży, promocja praktycznego wykorzystania wiedzy integrującej różne obszary/ przedmioty oraz […]

8 stycznia 2021

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny pn. „Najlepszy Młody Mówca”.

Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego z siedzibą w Warszawie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 20 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie. Celem konkursu jest: wyłonienie najlepszych młodych mówców oraz promocja sztuki publicznego przemawiania. Konkurs odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap konkursu polega na stworzeniu filmu do długości 2 minut, w którym uczestnik wypowie się na […]

30 grudnia 2020

VII edycja Konkursu Międzynarodowego High School Business Challenge.

Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie biznesowym. Celem konkursu jest: – rozwinięcie swoich postaw przedsiębiorczych, -zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego podczas przygotowanych warsztatów, – współpraca z czołowymi firmami z branż takich jak konsulting, bankowość, ubezpieczenia czy FMCG, – spotkania z przedstawicielami prężnie działających przedsiębiorstw rodzinnych. – współdziałanie w zespole […]

22 grudnia 2020

31. Ogólnopolski Konkurs na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Polski Komitet Olimpijski zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) do napisania opowiadania  dotyczącego przynajmniej jednej z poniższych kwestii: a) własnego doświadczenia sportowego, b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych, c) zasady fair play i szacunku dla innych, d) radości z wysiłku i zwycięstwa nad sobą, e) równowagi między ciałem a umysłem, f) tradycji sportowych w rodzinie. […]

23 października 2020

XII edycja Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2020/2021 – monodramy.

Szanowni Państwo dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie  Kuratorium Oświaty w Katowicach ogłasza konkurs dla  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego na realizację indywidualnej prezentacji małej formy teatralnej o charakterze profilaktycznym – monodramu. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie nagrania ucznia wg wymagań Regulaminu wraz z Kartą Zgłoszenia Ucznia ZAŁĄCZNIK nr 1 oraz z ZAŁĄCZNIKIEM nr 2 (klauzula/zgoda […]

11 grudnia 2020

VII Konkurs poezji Wisławy Szymborskiej pn. „Niektórzy lubią poezję” – edycja on-line.

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej zaprasza młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Wisławy Szymborskiej, kształtowanie wrażliwości artystycznej, rozwijanie kultury żywego słowa i promowania młodzieży o wybitnych zdolnościach literackich.

8 grudnia 2020

Konkurs pn. „ZesPOLeni”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z realizatorem konkursu Way to Say Karoliną Koziejowską z Warszawy zapraszają nauczycieli i zespoły uczniów klas II i III szkoły ponadpodstawowej dla dzieci i młodzieży położonych w średnich miastach (miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz mniejsze, z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami […]