Kategoria: Inne konkursy i turnieje

7 grudnia 2018

„BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS” – konkurs z okazji 100-lecia Niepodległości.

Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS”. Cele konkursu oraz zasady organizacyjne w załączonym regulaminie.

3 grudnia 2018

III Ogólnopolski konkurs „Bliżej pszczół”

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Instytutem Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli zapraszają uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II Ogólnopolskim konkursie „Bliżej pszczół”. Celem konkursu jest, między innymi, popularyzacja wiedzy na temat pszczelarstwa oraz ważnej roli pszczoły w środowisku naturalnym i dla życia człowieka.

30 listopada 2018

„Sukces Na Bank” – turniej wiedzy o finansach i ekonomii

Fundacja BIT MASTERS zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych (licea i technika) do udziału w turnieju wiedzy o finansach i ekonomii Sukces Na Bank. W turnieju uczestniczą pięcioosobowe drużyny szkolne, pod opieką i nadzorem nauczyciela. Na stronie internetowej organizatora turnieju (www.sukcesnabank.pl) znajdują się niezbędne informacje oraz regulamin i materiały pozwalające przygotować się do zmagań turniejowych. Szkoły zgłaszają […]

30 listopada 2018

V Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr

Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór młodzieży  do V Internetowego Przeglądu Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr pod hasłem „Odsłony wolności – 100 lat niepodległości Polski”. Termin naboru został przedłużony do 31 grudnia 2018 r. Szczegółowe informacje na stronie: katowice.tvp.pl

30 listopada 2018

Wyniki wojewódzkiego konkursu ekologicznego „Moja walka ze smogiem”

23 listopada 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Katowicach rozstrzygnięto konkurs dla uczniów liceów, techników i szkół branżowych I stopnia „Moja walka ze smogiem”. Uczestnicy konkursu zgłosili prace w trzech kategoriach (plakat, film i reportaż), uwzględniające problem zanieczyszczenia powietrza i niskiej emisji spalin, sposoby poprawy jakości powietrza oraz wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka i […]

29 listopada 2018

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego An der KUL ist Deutsch cool! edycja 2018/2019

Instytut Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaprasza uczniów szkół kończących się egzaminem maturalnym  do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego An der KUL ist Deutsch cool! Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać do 11 grudnia 2018 r.

28 listopada 2018

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki „100 Bohaterów Związku Harcerstwa Polskiego z okazji 100-lecia organizacji”

Szkoła Podstawowa nr 11 w Gliwicach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego „100 Bohaterów Związku Harcerstwa Polskiego z okazji 100-lecia organizacji”. Celem konkursu jest, między innymi, popularyzacja wiedzy o bohaterach ZHP, rozwijanie pozytywnych postaw społecznych i właściwego zachowania, a także doskonalenie warsztatu plastycznego. Szczegółowych informacji na temat konkursu można […]

26 listopada 2018

Konkurs „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”

 Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu zaprasza,  uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,  do udziału w konkursie historyczno-literackim. Szczegóły organizacyjne oraz zasady zgłaszania udziału znajdują się w regulaminie konkursu.