Kategoria: Inne konkursy i turnieje

6 lipca 2018

Wyniki konkursu historycznego Powstania Śląskie – Pamiętasz?

Stowarzyszenie Powstania Śląskie 90 informuje, że na konkurs Powstania Śląskie – Pamiętasz? – edycja 2018, nadesłano 3 prace konkursowe. Komisja konkursowa nie przyznała pierwszej nagrody, drugą nagrodę otrzymały 2 uczennice z Zespołu Szkół nr 1 w Rybniku. Dwie równorzędne trzecie nagrody przyznano uczniom Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach – ww. […]

21 maja 2018

„Festiwal zawodów”

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza uczniów gimnazjów i szkół podstawowych na „Festiwal  zawodów”, który odbędzie się 7 czerwca 2018 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. Festiwal to wspólne przedsięwzięcie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach […]

19 maja 2018

Ogólnopolski Konkurs Literacki o Nagrodę „Giętkiego Pióra”

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, zajmujące się wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Nagrodę „Giętkiego Pióra”. Konkurs jest realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Edukacja Kulturalna”.

18 maja 2018

(przedłużony do 31 października 2018 roku))">V Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr pod hasłem „Odsłony wolności – 100 lat niepodległości Polski” (przedłużony do 31 października 2018 roku))

Po raz piąty Telewizja Polska S.A. zaprasza do udziału w Internetowym Przeglądzie Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr 2018 pod hasłem „Odsłony wolności – 100 lat niepodległości Polski” Tegoroczna,  wyjątkowa edycja przypadająca w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości odbywa się pod hasłem „Odsłony wolności – 100 lat niepodległości Polski”. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać spektakle oparte o […]

15 maja 2018

Śląski przegląd zawodów – 2018

Komisja konkursowa pierwszego etapu konkursu „Śląski przegląd zawodów – 2018”, na posiedzeniu w dniu 11 maja 2018 r. dokonała oceny prac i wyłoniła następujące szkoły do finału w poszczególnych kategoriach Konkursu (finał odbędzie się 7 czerwca 2018 r. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie).     Kategoria konkursu: Festiwal mody i urody     Lp. Nazwa […]

14 maja 2018

Konkurs „W tej szkole chciałbym się uczyć”

Konkurs „W tej szkole chciałbym się uczyć” Szanowni Państwo Dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele-doradcy zawodowi szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów lub szkół, w skład których wchodzą oddziały dotychczasowego gimnazjum z województwa śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza uczniów klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III dotychczasowych gimnazjów z województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie „W tej szkole chciałbym […]

27 kwietnia 2018

Konkurs plastyczny pt. „Bezpieczna Szychta” dla uczniów kształconych w zawodach górniczych – organizowany przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do udziału w Konkursie plastycznym Bezpieczna Szychta dotyczącym przemysłu wydobywczego, w tym górnictwa węglowego.