Kategoria: Darmowe podręczniki

13 grudnia 2017

Rozliczenie dotacji podręcznikowej

Informacja w sprawie rozliczenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2017 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku – zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.).

(więcej…)

18 lipca 2017

Podręczniki dla dzieci niepełnosprawnych

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DWKI-WSPE.263.1.2017.4.ML z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

(więcej…)

26 kwietnia 2017

Dotacja podręcznikowa

31 marca 2017 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 691).

(więcej…)