Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka

27 maja 2019

Wyniki konkursów ramach Kampanii Wiem…, więc jestem bezpieczny w roku szkolnym 2018/2019

Komisja wojewódzka powołana przez organizatora do rozstrzygnięcia konkursów przeprowadzonych w ramach Kampanii Wiem…, więc jestem bezpieczny – wyłoniła 24 maja 2019 r. laureatów niżej wymienionych konkursów. Poniżej wyniki. Załączniki WYNIKI konkursu literackiego i graficznego Data: 2019-05-27, rozmiar: 451 KB WYNIKI konkursu na przedsięwzięcie szkolne Data: 2019-05-27, rozmiar: 453 KB WYNIKI konkursu na wynalazek Uczniowska wyobraźnia nie […]

30 kwietnia 2019

Ruszają badania ankietowe na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych przystępują od kwietnia br. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych.

12 kwietnia 2019

Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży

Podczas IV Narodowego Kongresu Żywieniowego „Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu – postępy 2018” omówiono istotne zagadnienia dotyczące żywienia oraz skutecznej realizacji profilaktyki nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży. Jednym z kluczowych elementów prawidłowego podejścia do zmiany nawyków żywieniowych jest Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej – Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i […]

2 kwietnia 2019

2 kwietnia 2019 r. rusza ogólnopolska kampania pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają” organizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Kampania ma charakter edukacyjno-profilaktyczny i dotyczy tematyki zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, a także konsekwencji zdrowotnych, prawnych jak i społecznych uzależnienia. Kampania ma charakter ogólnopolski, a jednym z jej elementów jest spot filmowy o tematyce związanej z zapobieganiem i […]

19 marca 2019

Konferencja W trosce o ucznia – 13 marca 2019 r.

Konferencją W trosce o ucznia dokonano inauguracji Kampanii pod hasłem Wiem…, więc jestem bezpieczny realizowanej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w roku szkolnym 2018/2019, od marca do czerwca. W spotkaniu poświęconym różnym wymiarom bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, zorganizowanym w Sali Sejmu Śląskiego, uczestniczyło około 230 nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół.