Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka

12 kwietnia 2019

Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży

Podczas IV Narodowego Kongresu Żywieniowego „Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu – postępy 2018” omówiono istotne zagadnienia dotyczące żywienia oraz skutecznej realizacji profilaktyki nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży. Jednym z kluczowych elementów prawidłowego podejścia do zmiany nawyków żywieniowych jest Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej – Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i […]

2 kwietnia 2019

2 kwietnia 2019 r. rusza ogólnopolska kampania pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają” organizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Kampania ma charakter edukacyjno-profilaktyczny i dotyczy tematyki zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, a także konsekwencji zdrowotnych, prawnych jak i społecznych uzależnienia. Kampania ma charakter ogólnopolski, a jednym z jej elementów jest spot filmowy o tematyce związanej z zapobieganiem i […]

19 marca 2019

Konferencja W trosce o ucznia – 13 marca 2019 r.

Konferencją W trosce o ucznia dokonano inauguracji Kampanii pod hasłem Wiem…, więc jestem bezpieczny realizowanej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w roku szkolnym 2018/2019, od marca do czerwca. W spotkaniu poświęconym różnym wymiarom bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, zorganizowanym w Sali Sejmu Śląskiego, uczestniczyło około 230 nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół.

15 marca 2019

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – 24 marca 2019 r. impreza plenerowa na Torze Fiata w Bieruniu

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Automobilklub Ziemi Tyskiej organizują w dniach 24 marca, 1 czerwca, 29 września i 24 listopada 2019 r. każdorazowo w godzinach 9.00-17.00 na Torze Fiata w Bieruniu, imprezy plenerowe skierowane do młodych kierowców w wieku 18-25 lat, posiadających prawo jazdy kat. „B”. Celem wydarzenia jest uwrażliwienie młodych ludzi na zagrożenia wynikające […]

29 stycznia 2019

Podsumowanie X edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2018/2019.

X edycja Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” odbyła się na scenie Teatru Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach 28 stycznia 2019 r. W konkursie udział wzięło 160 uczniów z 20 szkół podstawowych z województwa śląskiego.