Kategoria: Akredytacja kształcenia ustawicznego

15 stycznia 2021

Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela – zmiana dotycząca akredytacji placówek kształcenia ustawicznego

Z dniem 19 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 4). Art. 6 ww. ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie […]

6 września 2019

Zmiany zasad przyznawania akredytacji kuratora oświaty na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, obowiązujące od 1 września 2019 roku

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że od 1 września 2019 roku zmianie uległy zasady przyznawania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.