Kategoria: Placówki doskonalenia nauczycieli

9 marca 2021

Nabór wniosków w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

23 grudnia 2020

Wykaz publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w woj. śląskim posiadających akredytację lub akredytację wstępną

(w przypadku placówek niepublicznych posiadających akredytację wstępną – wpisanych do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez samorząd województwa)

15 stycznia 2020

Nabycie przez nowo tworzoną placówkę statusu placówki doskonalenia nauczycieli

Uzyskanie przez nowo tworzoną placówkę doskonalenia nauczycieli wstępnej akredytacji nie jest tożsame z nadaniem tej placówce statusu placówki doskonalenia nauczycieli. Jest to niezbędny, ale nie jedyny warunek do utworzenia placówki doskonalenia. W przypadku niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli rozpoczęcie działalności przez tę placówkę jest możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu […]