Kategoria: Wypoczynek

16 lipca 2018

Uczniowie wypoczywają….

W województwie śląskim na koloniach, obozach, półkoloniach wypoczywa lub wkrótce będzie wypoczywać, ponad 70 tys. uczniów. A kolejne zgłoszenia wciąż wpływają… Wypoczywających w Poraju harcerzy odwiedziła Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer. Harcerze – jak na harcerzy przystało – są świetnie zorganizowani. Mają nawet – opracowaną na każdą porę dnia – instrukcję „pogoda na dziś – […]

20 czerwca 2018

List Śląskiego Kuratora Oświaty do rodziców, organizatorów wypoczynku, dyrektorów szkół i uczniów w sprawie bezpiecznego wypoczynku

Szanowni Państwo, zbliżają się wakacje letnie,  zadaniem nas wszystkich jest zapewnienie wypoczywającym uczniom jak najlepszych warunków, a przede wszystkim bezpieczeństwa.

19 czerwca 2018

Bezpiecznie nad wodą

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą to ogólnopolska akcja informacyjno – edukacyjna objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, poświęcona bezpiecznemu wypoczynkowi nad wodą. W poniedziałek Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer wraz z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem wzięła udział w tegorocznej akcji przy zbiorniku wodnym Dziećkowice, na terenie klubu żeglarskiego Yacht Club OPTY w Chełmie […]

18 czerwca 2018

Bezpieczne wakacje – list Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół

Zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci  i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach – napisała dziś w liście do dyrektorów szkół i placówek oświatowych Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

18 kwietnia 2018

Ogłoszenie o naborze członków do komisji ds. oceny oraz podziału środków budżetowych – wypoczynek dzieci i młodzieży

Ogłoszenie o naborze członków do komisji ds. oceny oraz podziału środków budżetowych na zadania publiczne zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.