Kategoria: Wypoczynek

8 grudnia 2020

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych. Zasad te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem. W wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu […]

17 grudnia 2020

Półkolonie dla najmłodszych uczniów w czasie ferii – rozporządzenie podpisane

  W czasie tegorocznych ferii zimowych będzie możliwość organizacji półkolonii jedynie dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej oraz obozów szkoleniowych tylko dla uczniów ze szkół mistrzostwa sportowego, a także oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał dziś, 16 grudnia br. rozporządzenie w tej sprawie.   Zgodnie z zapowiedziami, w […]

7 grudnia 2020

Bezpieczne półkolonie dla najmłodszych uczniów w czasie ferii zimowych – komunikat Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej

W czasie tegorocznych ferii zimowych, które dla wszystkich w tym roku wyjątkowo odbędą się w jednym terminie 4 – 17 stycznia 2021 r., w szkołach i placówkach oświatowych będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. To odpowiedź na prośby rodziców i organizatorów półkolonii, którym dajemy możliwość, aby w ścisłym […]

27 lipca 2020

Polski Bon Turystyczny

Polski Bon Turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

5 czerwca 2020

Podpisywanie zgłoszeń wypoczynku również „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”

W związku ze zmianami przepisów dotyczących możliwości podpisywania przez obywateli dokumentów elektronicznie, zaistniała potrzeba wprowadzenia stosownych zmian również w bazie wypoczynku prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego, za który zgodnie z ustawą o systemie oświaty odpowiedzialny jest Minister Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło działania i wprowadziło, oprócz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nową funkcjonalność, umożliwiając obywatelom podpisywanie […]

29 maja 2020

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

15 maja 2020

Komunikat w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w 2020 r.

Szanowni Organizatorzy wypoczynku W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i pytaniami kierowanymi  do Kuratorium Oświaty w Katowicach, dotyczącymi organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w 2020 r., Kuratorium Oświaty informuje, że od 18 marca na bieżąco przyjmowane są zgłoszenia wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami (wypoczynek.men.gov.pl). W przypadku rozprzestrzeniania się epidemii […]