Kategoria: Wypoczynek

21 listopada 2019

Podpisywanie zgłoszeń wypoczynku również „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”

Informujemy, że organizatorzy wypoczynku w sezonie zimowym mogą przesyłać do kuratorium oświaty zgłoszenia wypoczynku, za pośrednictwem systemu bazy wypoczynku, od 15 listopada 2019 r. W związku ze zmianami przepisów dotyczących możliwości podpisywania przez obywateli dokumentów elektronicznie, zaistniała potrzeba wprowadzenia stosownych zmian również w bazie wypoczynku prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego, za który zgodnie z ustawą […]

12 kwietnia 2016

Ważne informacje dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży – zmiany w przepisach

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1629). Natomiast od 6 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży […]