Kategoria: Rekrutacja

12 kwietnia 2018

Wykaz szkół w województwie śląskim na rok szkolny 2018/2019 – licea ogólnokształcące, technika oraz branżowe szkoły I stopnia.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, powołując się na §11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586), […]

28 lutego 2018

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018.

Załączniki 1. Wykaz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty Data: 2018-02-28, rozmiar: 184 KB 2. Wykaz zawodów wiedzy – konkursów tematycznych – o zasięgu ogólnopolskim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień Data: 2018-02-28, rozmiar: 180 KB 3. Wykaz Olimpiad gimnazjalistów Data: […]

31 stycznia 2018

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – rok szkolny 2018/2019

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

5 czerwca 2017

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające – Rozporządzenie z dnia 14 marca 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.