Kategoria: Rekrutacja

25 lipca 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych

Informacja o wolnych miejscach oraz statystyki dot. limitów punktów: Wolne miejsca – nabór do szkół ponadgimnazjalnych Wolne miejsca – nabór do szkół ponadpodstawowych Wolne miejsca w szkołach nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji: gmina Sławków Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej  

28 marca 2019

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – szkoły ponadpodstawowe

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

28 lutego 2019

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019. Załączniki Decyzja Data: 2019-02-28, rozmiar: 387 KB Załącznik nr 1 Data: 2019-02-28, rozmiar: 34 KB Załącznik […]