Kategoria: Rekrutacja

28 lutego 2020

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty – rok szkolny 2019/2020

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020

24 stycznia 2020

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów

a) do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, b) na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021, c) do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na […]

7 października 2019

Zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy szkół podstawowych zgłaszają ww. zawody, spełniające kryteria i zasady określone w załączniku do 20 stycznia 2020 roku. Szczegółowe informacje o sposobie załatwienia sprawy: Karta informacyjna nr 61 Załączniki Zasady zgłaszania zawodów wiedzy Data: 2019-10-07, rozmiar: 1 MB Formularz zgłoszenia Data: 2019-10-07, rozmiar: 55 KB Pobierz wszystkie pliki

18 lutego 2019

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, na rok szkolny 2019/2020. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznej szkoły podstawowej […]