Kategoria: Rekrutacja

7 października 2019

Zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy szkół podstawowych zgłaszają ww. zawody, spełniające kryteria i zasady określone w załączniku do 20 stycznia 2020 roku. Szczegółowe informacje o sposobie załatwienia sprawy: Karta informacyjna nr 61 Załączniki Zasady zgłaszania zawodów wiedzy Data: 2019-10-07, rozmiar: 1 MB Formularz zgłoszenia Data: 2019-10-07, rozmiar: 55 KB Pobierz wszystkie pliki

18 lutego 2019

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, na rok szkolny 2019/2020. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznej szkoły podstawowej […]