Kategoria: Rekrutacja

7 sierpnia 2020

Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji – to najważniejsze tematy prezentowane podczas konferencji zapowiadającej nowy rok szkolny w sytuacji pandemii. – 1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się […]

30 lipca 2020

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty – 31 lipca godz. 10.00

W piątek 31 lipca br. o godz. 10.00 zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym. Dodatkowo absolwenci będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU https://wyniki.edu.pl Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora […]

17 czerwca 2020

Aneks do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych podanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w dniu 28 lutego 2020 r.

Aneks do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być zamieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020 podanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w dniu 28 lutego 2020 r.

6 maja 2020

Zmiany w zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniami zmieniającymi z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 […]

21 kwietnia 2020

Zmiany terminów rekrutacji

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej, natomiast terminy postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych określi kurator oświaty. W związku […]

28 lutego 2020

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty – rok szkolny 2019/2020

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020