Kategoria: Prawa rodziców

11 września 2020

Webinarium dla rad rodziców – zaprasza Fundacja „Rodzice Szkole”

Fundacja „Rodzice Szkole” organizuje 24 września 2020 r. webinarium  poświęcone działalności  rodziców na terenie szkół, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową rad rodziców oraz realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach. Załączniki Zaproszenie na webinarium Data: 2020-09-11, rozmiar: 45 KB

2 października 2019

Ubezpieczenie uczniów w szkołach i placówkach oświatowych – informacja MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa […]