Kategoria: Pomoc materialna

28 marca 2019

Wypłata II raty stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty II raty (za okres stycznia do czerwca) stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanych na rok szkolny 2018/2019 Kuratorium Oświaty w Katowicach informuję, że płatność nastąpi po uruchomieniu środków przez Ministra Finansów na rachunki bankowe wskazane w złożonych oświadczeniach, będących podstawą wypłaty I raty stypendium. W przypadku zmiany danych m.in. […]

12 czerwca 2018

Dobry Start – spotkanie informacyjne z samorządowcami, przedstawicielami  Kuratorium, szkół, ośrodków pomocy społecznej

Blisko 500 tys. uczniów z woj. śląskiego może otrzymać  jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł  w ramach programu  Dobry Start. Kiedy należy składać wniosek? Kto może ubiegać się o przyznanie świadczenia? Gdzie można uzyskać informacje? Na te i inne pytania odpowiadał 11 czerwca Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Wicewojewoda Mariusz […]