Kategoria: Pomoc materialna

12 października 2020

Formularz do wypłaty Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty I raty (za wrzesień 2020 – grudzień 2020) stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanych na rok szkolny 2020/2021 Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że płatność nastąpi po uruchomieniu środków przez Ministra Finansów na rachunek bankowy wskazany w złożonym Wniosku Zwracamy uwagę na kompletność, poprawność i czytelność wypełnienia druku przede wszystkim […]

5 października 2020

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów z województwa śląskiego

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że wszystkim 869 uczniom wytypowanym z naszego województwa,  zostały przyznane stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021. Załączniki 2. Lista szkół PRM po G 2020_2021 Data: 2020-10-05, rozmiar: 464 KB 1. Lista szkół PRM po SP 2020_2021 Data: 2020-10-05, rozmiar: 429 KB Pobierz wszystkie pliki

1 października 2020

„Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”

„Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” projekt realizowany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem jest wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadpodstawowych szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych, uczącym się na terenie województwa śląskiego.

19 maja 2020

Program stypendialny „Klasa”

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji Fundacji BNP Paribas, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

22 listopada 2019

KRUS – elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

KRUS informuje, że na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Umożliwia on wystąpienie o świadczenie w prosty i szybki sposób, bez konieczności wizyty w jednostce terenowej Kasy. Wniosek elektroniczny zawiera taką samą treść jak wniosek w wersji tradycyjnej. Wnioskodawca, oprócz danych podstawowych, […]

25 września 2019

„Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja” projekt realizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem jest wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadpodstawowych szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych, uczącym się na terenie województwa śląskiego. Nabór wniosków do dnia 25 października bieżącego roku. Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie: http://efs-stypendia.slaskie.pl Załączniki Regulamin Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja Data: 2019-09-25, rozmiar: 406 KB

12 czerwca 2018

Dobry Start – spotkanie informacyjne z samorządowcami, przedstawicielami  Kuratorium, szkół, ośrodków pomocy społecznej

Blisko 500 tys. uczniów z woj. śląskiego może otrzymać  jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł  w ramach programu  Dobry Start. Kiedy należy składać wniosek? Kto może ubiegać się o przyznanie świadczenia? Gdzie można uzyskać informacje? Na te i inne pytania odpowiadał 11 czerwca Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Wicewojewoda Mariusz […]