Kategoria: Pomoc materialna

13 sierpnia 2020

Program Stypendia św. Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja od 10 lat prowadzi program Stypendia św. Mikołaja. To ogólnopolski program mający na celu wsparcie zdolnych, zaangażowanych uczniów z niezamożnych rodzin, którzy złożą wnioski do szkolnej komisji stypendialnej. Stypendystą programu mogą zostać: uczniowie, których szkoła należy do programu Stypendia św. Mikołaja uczniowie szkół podstawowych (od 5 klasy) oraz szkół ponadpodstawowych, uczniowie, których miesięczny […]

3 sierpnia 2020

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs na stypendium motywacyjne za wyniki w nauce dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych dziennych – liceach, technikach i branżowych szkołach w roku szkolnym 2019/2020. Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego, formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów […]

20 maja 2020

19. Edycja Programu Stypendiów Pomostowych.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję Programu Stypendiów Pomostowych. „Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. Na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów.

19 maja 2020

Program stypendialny „Klasa”

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji Fundacji BNP Paribas, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

24 marca 2020

Wypłata II raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty II raty (za okres od stycznia do czerwca) stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanych na rok szkolny 2019/2020 Kuratorium Oświaty w Katowicach informuję, że płatność nastąpi po uruchomieniu środków przez Ministra Finansów na rachunki bankowe wskazane w złożonych oświadczeniach, będących podstawą wypłaty I raty stypendium. Tylko i wyłącznie w […]

22 listopada 2019

KRUS – elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

KRUS informuje, że na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Umożliwia on wystąpienie o świadczenie w prosty i szybki sposób, bez konieczności wizyty w jednostce terenowej Kasy. Wniosek elektroniczny zawiera taką samą treść jak wniosek w wersji tradycyjnej. Wnioskodawca, oprócz danych podstawowych, […]

25 września 2019

„Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja” projekt realizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem jest wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadpodstawowych szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych, uczącym się na terenie województwa śląskiego. Nabór wniosków do dnia 25 października bieżącego roku. Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie: http://efs-stypendia.slaskie.pl Załączniki Regulamin Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja Data: 2019-09-25, rozmiar: 406 KB

12 czerwca 2018

Dobry Start – spotkanie informacyjne z samorządowcami, przedstawicielami  Kuratorium, szkół, ośrodków pomocy społecznej

Blisko 500 tys. uczniów z woj. śląskiego może otrzymać  jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł  w ramach programu  Dobry Start. Kiedy należy składać wniosek? Kto może ubiegać się o przyznanie świadczenia? Gdzie można uzyskać informacje? Na te i inne pytania odpowiadał 11 czerwca Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Wicewojewoda Mariusz […]