Kategoria: Reforma oświaty

8 lipca 2019

Tworzenie i likwidacja przez jednostkę samorządu terytorialnego innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły

W dniu 1 stycznia 2019 r. w życie wszedł  nowy przepis art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, w przypadku szkoły prowadzonej przez gminę lub powiat, tworzenie i likwidacja innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły, a przepisy art. 89 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się.

W opinii ministerstwa, w przypadku innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, utworzonych przed 1 stycznia 2019 r. (w tym, utworzonych w wyniku włączenia gimnazjum do szkoły innego typu) przepis art. 39 ust. 7a ustawy – Prawo oświatowe, będzie miał zastosowanie jedynie w zakresie likwidacji tych lokalizacji.

Zgodnie z art. 39 ust. 5a ww. ustawy, w uchwale rady gminy w sprawie ustalenia planu sieć publicznych szkół podstawowych wskazuje się adresy siedzib tych szkół oraz adresy ww. innych lokalizacji prowadzenia zajęć.

http://reformaedukacji.men.gov.pl/kategoria/samorzad

 

5 kwietnia 2019

Ramowe plany nauczania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół opublikowane (Dz. U. z 4.04.2019 poz. 639 (więcej…)

Załączniki

Treść rozporządzenia
Data: 2019-04-05, rozmiar: 2 MB
14 lutego 2019

Ustalanie planu sieci szkół na rok szkolny 2019/2020 – informacja MEN, przykładowe uchwały

12 lutego br. minister Anna Zalewska skierowała list do samorządowców z całej Polski. Przypomniała w nim, że zgodnie z przepisami ustawowymi, przyjętymi w roku 2016, jednym z ważnych zadań stojących przez radami gmin i radami powiatów jest ustalenie nowych planów sieci szkół od 1 września 2019 r.

Minister edukacji przypomniała o najważniejszych zmianach w systemie edukacji, które zostały zaplanowane na rok 2019: – W bieżącym roku zakończy się kolejny etap zmian w polskim systemie edukacji. Sfinalizowany zostanie proces wygaszania kształcenia na poziomie gimnazjalnym. Pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych opuszczą mury swoich szkół, a dalsze kształcenie będą kontynuować w 4–letnich liceach ogólnokształcących i 5-letnich technikach lub branżowych szkołach I stopnia.

Szefowa MEN poinformowała również, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół: – Plany te powinny uwzględniać wszystkie ww. zmiany, w tym przekształcenia szkół, które dokonają się z początkiem roku szkolnego 2019/2020. Wzorem roku 2017, aby Państwa wesprzeć w realizacji tego zadania, przygotowaliśmy przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych.

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja/ustalanie-planu-sieci-szkol-od-1-wrzesnia-2019-r

Ustalanie planu sieci szkół na rok szkolny 2019/2020 – informacja MEN, przykładowe uchwały

Załączniki

List Pani Minister do samorządów
Data: 2019-02-14, rozmiar: 2 MB
Ustalanie planu sieci szkół
Data: 2019-02-14, rozmiar: 26 KB
Załącznik do uchwały rady gminy
Data: 2019-02-14, rozmiar: 41 KB
Załącznik nr 1 do uchwały rady powiatu
Data: 2019-02-14, rozmiar: 84 KB
Załącznik nr 2 do uchwały rady powiatu
Data: 2019-02-14, rozmiar: 59 KB
19 stycznia 2018

Nowoczesne kadry dla polskiej gospodarki – o kształceniu zawodowym na seminarium branżowym z udziałem Wiceminister Marzeny Machałek

W woj. śląskim blisko 6000 uczniów rozpoczęło w tym roku szkolnym naukę w branżowych szkołach I stopnia, natomiast w technikach – blisko 16 000. W trzyletnich szkołach branżowych większość to młodociani pracownicy odbywający praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Najwięcej uczniów wybrało naukę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Popularny był również kucharz, fryzjer.

(więcej…)