Kategoria: Postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi

15 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego w 2018 r. – II postępowanie

Załączniki zał.1 – zgłoszenie ofert Data: 2018-05-15, rozmiar: 33 KB zał.2 – oswiadczenie o spelnieniu warunkow Data: 2018-05-15, rozmiar: 33 KB zał.3 – oswiadczenie o wykluczeniu Data: 2018-05-15, rozmiar: 48 KB zał.4 – oswiadczenie innego podmiotu Data: 2018-05-15, rozmiar: 33 KB zał.5 – formularz ofertowy Data: 2018-05-15, rozmiar: 42 KB zał.6 – kosztorys ofertowy Data: […]

21 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – przygotowanie i realizacja szkoleń – doskonalenie nauczycieli w 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. przygotowania i realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2018 r.