Kategoria: Postępowania do 30.000 Euro

24 kwietnia 2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na usunięciu szkód powstałych w wyniku awarii instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej ul. Piastowska 44

28 lutego 2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na usunięciu szkód powstałych w wyniku awarii instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44

11 grudnia 2017

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na ochronie fizycznej oraz monitorowaniu sygnałów systemu alarmowego

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na ochronie fizycznej oraz monitorowaniu sygnałów lokalnego systemu alarmowego w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44 i w Sosnowcu przy ul. Krzywej 2.