Kategoria: Wyniki naboru

4 stycznia 2018

Wynik naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Gliwicach – nr ogłoszenia 17869

Kuratorium Oświaty ul Powstańców 41a 40-024 Katowice INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach (nr ogłoszenia 17869) została wybrana: Pani Elżbieta Kogowska – Piasecka, zamieszkała w Gliwicach Śląski Kurator Oświaty mgr Urszula Bauer