Kategoria: Ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły, placówki

8 maja 2017

Konkurs na dyrektora publicznej szkoły, placówki – Miedźna

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli, ul. Lipowa 3, 43-225 Wola;
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Szkolna 24, 43-227 Miedźna;
Zespołu Szkół w Woli, ul. Górnicza 47, 43-225 Wola;
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku, ul. Miodowa 17, 43-227 Miedźna;
Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Miedźna

Szczegółowe informacje o ogłoszeniach dostepne są pod adresem: http://bip.miedzna.pl/ 

25 kwietnia 2017

Konkurs na dyrektora publicznej szkoły, placówki – Gmina Wielowieś

GMINA WIELOWIES

UL. GŁÓWNA 1

44-187 WIELOWIEŚ

 • nazwę publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, której dotyczy konkurs,

  a) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIELOWSI UL. SZKOLNA 12, 44-187 WIELOWIEŚ.

  b) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIBIU UL. SZKOLNA 2, 44-187 ŚWIBIE.

 • adres publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, której dotyczy konkurs,
 •   a) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIELOWSI
          UL. SZKOLNA 12, 44-187 WIELOWIEŚ.
 •   b) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIBIU
          UL. SZKOLNA 2, 44-187 ŚWIBIE.
 • adres strony internetowej, na której dostępna jest pełna treść ogłoszenia o konkursie,

www.wielowies.pl

 http://bip.wielowies.pl/ugwielowies/Article/get/id,19300.html

 • okres publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Katowicach

od dnia 24.04.2017 r  do dnia 9.05.2017 r.

 • podpis uprawnionego przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego.