Kategoria: Majątek_koBIP

2 marca 2018

Informacja o majątku trwałym

Majątek Kuratorium Oświaty w Katowicach wg stanu na dzień 31.12.2017 rok


Majątek o łącznej wartości:                                                                                               5 619 878,89

I.  Środki trwałe w tym:                                                                                                   –  3 230 105,64

1.       Grunty                                                                                                                     –     800 939,55

2.       Budynki i lokale                                                                                                      –   1 350 690,00

3.       Maszyny i urządzenia                                                                                            –      265 906,46

4.       Urządzenia techniczne                                                                                          –        45 087,42

5.       Środki transportu                                                                                                   –      606 047,50

6.       Narzędzia, przyrządy i wyposażenie                                                                     –      161 434,71


II.  Pozostałe środki trwałe:                                                                                             – 2 071 854,07


III.  Wartości niematerialne i prawne:                                                                          –     317 919,18  

 

 

 

 

 

 

24 kwietnia 2017

Majątek Kuratorium Oświaty w Katowicach na dzień 31.12.2016r.

Majątek o łącznej wartości:

5.684.282,08

w tym:

– środki trwałe

3.221.694,49

 – pozostałe środki trwałe

 – wartości niematerialne i prawne

2.155.794,99

306.792,60

 

 

Środki trwałe wg klasyfikacji środków trwałych:

3.221.694,49

1

Grunty

800.939,55

2

Budynki i lokale 

1.350.690,00

3

Maszyny i urządzenia

 248.392,78

4

Urządzenia techniczne 

46.967,07

5

Środki transportu

606.047,50

6

Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

168.657,59

       
24 kwietnia 2017

Majątek Kuratorium Oświaty w Katowicach na dzień 31.12.2015r.

Majątek o łącznej wartości:

5.444.398,78

w tym:

– środki trwałe

3.143.255,68

 – pozostałe środki trwałe

 – wartości niematerialne i prawne

1.971.687,52

329.455,58

 

 

Środki trwałe wg klasyfikacji środków trwałych:

3.143.255,68

 

00 – grunty

800.939,55

 

01   – budynki

1.350.690,00

 

04   – zespoły komputerowe

249.903,97

 

06   – faksy i centrale telefoniczne

46.967,07

 

07   – środki transportu

526.097,50

 

08   – kserokopiarki i kopiarki

168.657,59