Kategoria: Aktualności

10 listopada 2017

Krajowe seminarium kontaktowe eTwinning dla nauczycieli ze szkół specjalnych, z oddziałami integracyjnymi, szkół przyszpitalnych i sanatoryjnych

Biuro Programu eTwinning serdecznie zaprasza na Krajowe Seminarium Kontaktowe, które odbędzie się w dniach od 4 do 5 grudnia 2017r. w Warszawie. Seminarium adresowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach przyszpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych oraz z oddziałami integracyjnymi, którzy chcą rozpocząć realizację projektu eTwinning z drugą polską szkołą. Biuro programu zaprasza osoby bez doświadczenia w programie […]

9 listopada 2017

II edycja Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym organizują drugą edycję Olimpiady Statystycznej, której celem jest upowszechnienie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2 listopada 2017

Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Katowicach, pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, po raz kolejny organizuje Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Temat przewodni tegorocznego konkursu: – swoboda działalności gospodarczej.

31 października 2017

Konferencja Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ organizują (20.11.2017 r. w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy) konferencję „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”, promująca ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).