Kategoria: Aktualności

14 lutego 2018

Dystrybucja podręczników – zamówienia uzupełniające

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przypominamy o możliwości składania zamówień uzupełniających na brakujące podręczniki do klasy II oraz III szkoły podstawowej. Zamówienia należy składać poprzez „Strefę dla zalogowanych. Zamówienie uzupełniające służy do uzupełniania braków podręczników wynikających ze zniszczenia lub różnicy w stanie liczby uczniów w klasie. Szczegółowych informacji udziela Koordynator Dystrybucji w Kuratorium Oświaty w Katowicach, […]

9 lutego 2018

Międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych TIMSS

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji siódmej edycji badania TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Jest to międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych prowadzone co 4 lata. Badanie obejmie w Polsce uczniów czwartych klas szkół podstawowych. Program TIMSS w skali międzynarodowej jest koordynowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – lEA z siedzibą […]

9 lutego 2018

Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej kierowanego do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizuje dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne, których celem będzie przedstawienie: • założeń oraz praktycznych rozwiązań w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej; • przepisów prawa oświatowego […]

25 stycznia 2018

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Instytut Nowych Technologii w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Olimpiada ma popularyzować wśród uczniów wiedzę na temat biznesu i zarządzania oraz promować przedsiębiorczość z uwzględnieniem rozwoju wiedzy, kompetencji osób zarządzających firmami. […]

19 stycznia 2018

IV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska zapraszają uczniów klas VII szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück.