Kategoria: Aktualności

13 lutego 2018

Warsztaty dla nauczycieli „II Wojna Światowa w podręcznikach szkolnych”

Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży informuje, że Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie i Georg Eckert Institut – Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung zapraszają polskich i niemieckich nauczycieli do udziału w warsztatach metodycznych na temat II Wojny Światowej w dydaktyce historycznej, odbywających się od 23 do 26 maja 2018 roku w Zamościu.

9 lutego 2018

Międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych TIMSS

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji siódmej edycji badania TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Jest to międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych prowadzone co 4 lata. Badanie obejmie w Polsce uczniów czwartych klas szkół podstawowych. Program TIMSS w skali międzynarodowej jest koordynowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – lEA z siedzibą […]

9 lutego 2018

Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej kierowanego do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizuje dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne, których celem będzie przedstawienie: • założeń oraz praktycznych rozwiązań w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej; • przepisów prawa oświatowego […]

25 stycznia 2018

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Instytut Nowych Technologii w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Olimpiada ma popularyzować wśród uczniów wiedzę na temat biznesu i zarządzania oraz promować przedsiębiorczość z uwzględnieniem rozwoju wiedzy, kompetencji osób zarządzających firmami. […]

19 stycznia 2018

IV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska zapraszają uczniów klas VII szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück.